Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15. 1. 2020

Zmluva o dodávke plynu

48/2020

140,00 EUR stoštyridsať eur

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Dolná Krupá

15. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

28/2019

500,00 EUR päťsto eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Dolná Krupá

13. 1. 2020

Zmluva o spolupráci

26/2020

bezplatne

ASEKOL SK s.r.o.

Obec Dolná Krupá

13. 1. 2020

Zmluva o platení úhrady za poskytovaní sociálnej služby

25/2020

265,10 EUR dvestošesťdesiatpäť eur, desať centov

Trnavská arcidiecézna charita

Obec Dolná Krupá

13. 1. 2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

24/2020

bezplatné

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

15/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Zuzana Macošiarová

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

14/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Jozef Horváth

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

13/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Stanislav Fíba

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

12/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Miloš Šaradín

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

11/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Sidónia Bachratá

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

10/2020/C

20,00 EUR dvadsať

RNDr. Tamara Lehotová

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

9/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Veronika Ráczová

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

8/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Edita Kopúnková

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

7/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Štefánia Garažiová

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

6/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Rozália Jančovičová

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

5/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Sidónia Hulíková

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

4/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Ján Kúcik

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

3/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Štefan Bachratý

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

2/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Ján Gažo

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

1/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Jarmila Kadlečíková

Obec Dolná Krupá

30. 12. 2019

Dodatok k Zmluve č. S07T700004

607/2019

35,81 EUR tridsať päť eur osemdesiatjedna eurocentov

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Dolná Krupá

13. 12. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov KS

577/2019

33,00 EUR

Michaela Šurinová

Obec Dolná Krupá

12. 12. 2019

Zmluva o dielo

570/2019

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Ing. arch. Vlasta Cukorová

Obec Dolná Krupá

6. 12. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov KS

557/2019

100,00 EUR

Miroslav Ohradka

Obec Dolná Krupá

6. 12. 2019

Dodatok č. 11 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

556/2019

2 095,20 EUR Dvetisíc deväťdesiatpäť eur, dvadsať centov

Mária Kotásková

Obec Dolná Krupá

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 51-75 z 104

7 divov Dolnej Krupej