Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25. 9. 2020

Zmluva o aktualizácii programov, licenčná zmluva

578/2020

114,00 EUR Jednostoštrnásť

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dolná Krupá

21. 9. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

593/2020

110,00 EUR

Miroslav Ohradka

Obec Dolná Krupá

21. 9. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

592/2020

110,00 EUR

VANS PED s.r.o.

Obec Dolná Krupá

16. 9. 2020

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

587/2020

nula

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Dolná Krupá

7. 9. 2020

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia

561/2020

bezplatne

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Dolná Krupá

2. 9. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

548/2020

250,00 EUR

Monika Štibraná

Obec Dolná Krupá

27. 8. 2020

Zmluva o dielo

545/2020

1 200,00 EUR Jedentisíc dvesto

MBM Project s.r.o.

Obec Dolná Krupá

26. 8. 2020

Nájomná zmluva

544/2020

5,00 EUR

Miroslava Hrčková

Obec Dolná Krupá

25. 8. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

541/2020

250,00 EUR

Mária Bohunická

Obec Dolná Krupá

25. 8. 2020

Nájomná zmluva

540/2020

47,50 EUR

Klaudia Galgóciová

Obec Dolná Krupá

25. 8. 2020

Nájomná zmluva

539/2020

3,00 EUR

Vincent Škoda

Obec Dolná Krupá

19. 8. 2020

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

491/2020

bezplatne

Obec Dolná Krupá

IC BK s.r.o.

7. 8. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

498/2020

50,00 EUR

Jarmila Mauerová

Obec Dolná Krupá

30. 7. 2020

Zmluva o prenájme hnuteľných vecí

490/2020

12,50 EUR

Iveta Blahová

Obec Dolná Krupá

30. 7. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

495/2020

110,00 EUR

Miroslav Ohradka

Obec Dolná Krupá

17. 7. 2020

Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebyt. priestorov

471/2020

345,00 EUR Tristoštyridsaťpäť

Alena Baštrnáková - ALBA

Obec Dolná Krupá

17. 7. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

470/2020

180,00 EUR

Nikola Novotová

Obec Dolná Krupá

15. 7. 2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

450/2020

1,00 EUR Jedno euro

Tomáš Hrčka

Obec Dolná Krupá

10. 7. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

451/2020

250,00 EUR

Anna Hulíková

Obec Dolná Krupá

26. 6. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov

383/2020

251,91 EUR Dvestopäťdesiatjeden eur deväťdesiat jeden eurocentov

Poľnohospodárske družstvo KRUPÁ v Dolnej Krupej

Obec Dolná Krupá

22. 6. 2020

Nájomná zmluva

399/2020

11,50 EUR

Ivana Guzmická

Obec Dolná Krupá

22. 6. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

221/2020

450,00 EUR Štyristo päťdesiat eur

Rudolf Zárecký

Obec Dolná Krupá

10. 6. 2020

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

356/2020

nula

Martin Lehota

Obec Dolná Krupá

10. 6. 2020

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela

355/2020

nula

Lukáš Bohunický

Obec Dolná Krupá

25. 5. 2020

Zmluva o dielo

319/2020

113 906,46 EUR Jednostotrinásťtisíc deväťstošesť eur, 46 eurocentov

Termomont Dolná Krupá s.r.o.

Obec Dolná Krupá

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 51-75 z 145

7 divov Dolnej Krupej