Menu
Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Matrika

Všetky potrebné informácie sú uvedené v sekcii  "Ako vybaviť"   -   Matrika

 

Sobášne dni občianskych obradov Matričného úradu obce Dolná Krupá:  

Sobášne hodiny: 14:00-16:00

Sobášna miestnosť: OBRADNÁ SIEŇ Obecného úradu


Matričné poplatky

PODĽA ZÁKONA Č. 145/1995 Z. Z.

Položka 17:

a)Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky....... 10EUR

Položka 18:

a)Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky....... 10EUR
Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky ........................................................................ 20 EUR
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom  medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky ....................................................................................... 20 EUR
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby ................................................. 20 EUR
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti      ........................ 70 EUR
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami ........... 35 EUR
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom.. 70 EUR
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami ................................................................ 200 EUR
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt  ................................................................................................................. 200 EUR

Všetky poplatky sa platia do pokladne Obce – pri predložení dokladov k sobášu, najneskôr 2 týždne pred termínom sobáša


Sobášiaci:   

  • Mgr. Marek Dekan– starosta obce
  • Ing. Michal Žák– zástupca starostu 
  • Mgr., Bc. Ľubomír Vričan  - poslanec obecného zastupiteľstva
  • Mgr. Stanislav Petráš - poslanec obecného zastupiteľstva

Matrikári: 

  • Adriana Ištvancová
  • Jarmila Dekanová

 

 

 

7 divov Dolnej Krupej