Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Správy

Zobrazeno 1-30 z 123
#

Dovolenka u detského lekára

Dátum: 6. 8. 2020

Detský lekár MUDr. Milan Bílik oznamuje občanom, že od 10. do 14. augusta nebude pre dovolenku ordinovať. Zastupuje MUDr. Marta Poláková v Špačinciach každý pracovný deň do 12.00hod.

OTVORENIE LETA - Zrušené piknikovanie

Dátum: 18. 7. 2020

Veľmi nás to mrzí, ale musíme Vám oznámiť, že zajtrajšie piknikovanie sa z dôvodu avizovaného nepriaznivého počasia RUŠÍ.
Avšak stále si môžete prísť o 21.00 pozrieť premietanie filmu Posledná aristokratka pri čerstvých pukancoch a dobrom pivku.
Budeme sa veľmi tešiť na Vašu účasť. :)

#

Dovolenka v zubnej ambulancii

Dátum: 3. 7. 2020

V zubnej ambulancii v našej obci sa od 6. do 17. júla 2020 nebude pre dovolenku ordinovať. Bolestivé prípady ošetrí MUDr. Eva Sabová v Seredi.

Dovolenka u detského lekára MUDr. Milana Bílika 1

Dovolenka u detského lekára MUDr. Milana Bílika

Dátum: 1. 7. 2020

Detský lekár MUDr. Milan Bílik oznamuje občanom, že od 6. do 17. júla nebude pre dovolenku ordinovať. Zastupuje MUDr. Marta Poláková v Špačinciach.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020 - 2021

Dátum: 26. 6. 2020

Uverejňujeme výňatok z tlačovej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky ohľadom začatia sčítania obyvateľov,domov a bytov 2020-2021.

Dovolenka u detského lekára MUDr. Milana Bílika 1

Dovolenka u detského lekára MUDr. Milana Bílika

Dátum: 18. 6. 2020

Detský lekár MUDr. Milan Bílik oznamuje, že v piatok dňa 19. júna nebude pre dovolenku ordinovať. Zastupuje MUDr. Marta Poláková v Špačinciach

Slovenská pošta 1

Slovenská pošta

Dátum: 18. 6. 2020

Slovenská pošta oznamuje občanom, že dňa 23.06.2020 (utorok) bude pobočka v našej obci zatvorená.

#

Poďakovanie starostu dôchodcom

Dátum: 16. 6. 2020

Ďakujeme našim dôchodcom, ktorí sa dnes zúčastnili brigády v ružovej záhrade a zveladili okolie kostola a mauzólea. Stretávajú sa pravidelne a robia kus práce pre nás všetkých. Ďakujem za vašu ochotu a čas, ktorý venujete obci. Prajem pekný začiatok týždňa, starosta.

#

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

Dátum: 15. 6. 2020

Informácie k fakturácii vodného a stočného

Vývoz komunálneho odpadu

Dátum: 15. 6. 2020

Zajtra dňa 16.6.2020 sa v našej obci uskutoční pravidelný vývoz komunálneho odpadu.

#

Zmena otváracích hodín Lekárne Dolná Krupá

Dátum: 10. 6. 2020

Lekáreň Dolná Krupá bude po zmene schválenej VÚC Trnava otvorená počas pracovných dní od pondelka do piatku v čase od 7.30 do 15.30 hod.

Platba daní a prevzatie daňových rozhodnutí na Obecnom úrade

Dátum: 29. 5. 2020

Platba daní je možná bankovým prevodom (číslo účtu je uvedené na rozhodnutí a variabilným symbolom je číslo vášho rozhodnutia) alebo poštovou poukážkou, ktorú ste obdržali spolu s daňovým rozhodnutím.
Občania, ktorí neboli v čase roznášania zastihnutí v mieste trvalého pobytu, obdržali do schránok oznam, že si rozhodnutie o dani a o správnom poplatku môžu vyzdvihnúť dňa 3. júna 2020 vo vestibule Obecného úradu od 7.00 do 17.30hod.

Úradné hodiny Obecného úradu

Dátum: 29. 5. 2020

Vážení občania,
od 1. júna 2020 (pondelok) Obecný úrad bude otvorený v bežnom režime a to:
Pondelok 7.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Utorok nestránkový deň (v prípade vybavovania pohrebu 7.00 – 12.00 12.30-14.00)
Streda 7.00 – 12.00 12.30 – 17.30
Štvrtok 7.00 – 12.00 12.30 – 15.00
Piatok 7.00 – 12.00
Žiadame občanov, aby dodržiavali bezpečnostné opatrenia (prekryté horné dýchacie cesty, použitie dezinfekcie na ruky a pri čakaní dodržiavať 2-metrové odstupy)

Vývoz komunálneho odpadu

Dátum: 18. 5. 2020

Zajtra dňa 19. mája sa v našej obci uskutoční pravidelný vývoz komunálneho odpadu.

#

Deň matiek

Dátum: 10. 5. 2020

Srdečne by sme všetkým mamičkám a babičkám chceli zablahoželať k ich sviatku. :)

#

75. výročie víťazstva nad fašizmom

Dátum: 8. 5. 2020

Dnes si pripomíname 75.výročie ukončenia 2.svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom. Spomienky tejto smutnej kapitoly našich dejín sú dôležité pre nás a aj budúce generácie. Sloboda zavítala do slovenských miest a dedín, a s úľavou si vydýchli všetci obyvatelia našej krajiny. So všetkou úctou spomíname i po 75. rokoch na tých, ktorí nám ju priniesli, najmä na tých, ktorí za našu slobodu položili svoje životy. Bola to krutá daň za víťazstvo nad fašizmom, ktorý spôsobil nezmyselné ničenie ľudských i materiálnych hodnôt .

Tieto spomienky 2. Svetovej vojny sú pre mnohých už len vzdialenými dejinami. Avšak práve i dnešný človek by si z nich mal vybrať to povzbudzujúce, a to je to, že sloboda nebola vždy pre život samozrejmosťou.
Snažme sa žiť vo vzájomnej tolerancii, úcte a rešpekte.
Ďakujeme našim hrdinom.

Odpis plynomerov

Dátum: 6. 5. 2020

Slovenská pošta oznamuje občanom, že sa od dnes budú v našej obci odpisovať plynomery.

#

Zber elektroodpadu

Dátum: 29. 4. 2020

Dňa 04.05.2020 (v pondelok) od 8.00 hod. sa uskutoční v našej obci zber elektroodpadu. Žiadame občanov, aby povykladali elektroodpad pred dom až v pondelok ráno. Zberné auto prejde po každej ulici iba jedenkrát.
Ďalej žiadame občanov, aby neodovzdávali elektroodpad podomovým zberačom.

#

Informácie o zmene úradných hodín a informácie k doručovaniu rozhodnutí o daniach

Dátum: 20. 4. 2020

V súvislosti s COVID-19 sa snažíme správať zodpovedne a na Obecnom úrade v Dolnej Krupej vybavujeme až do odvolania len súrne prípady počas úradných hodín a to po telefonickom dohovore.

Vývoz komunálneho odpadu  1

Vývoz komunálneho odpadu

Dátum: 20. 4. 2020

Zajtra dňa 20.04.2020 sa v našej obci uskutoční pravidelný vývoz komunálneho odpadu.

Ako správne likvidovať hygienické pomôcky z domácností?

Dátum: 20. 4. 2020

Pravidlá vychádzajúce z odporúčania MŽP SR, ktoré bolo potvrdené aj Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, pre správnu likvidáciu rúšok, rukavíc a ostatných hygienických pomôcok

Veľkonočné sviatky  1

Veľkonočné sviatky

Dátum: 10. 4. 2020

Prajeme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov v kruhu rodiny. Aby ste sa nabili počas týchto dní pozitívnou energiou a aby ani momentálna situácia neovplynila radosť z toho, že môžete tráviť čas so svojimi blízkymi.

#

Čas zvýšeného nebezpečenstvo vzniku požiarov

Dátum: 9. 4. 2020

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava
od 08. 04. 2020 od 12:00 hod. do odvolania.

COVID-19: Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený

Dátum: 7. 4. 2020

Obyvatelia SR budú mať počas veľkonočných sviatkov obmedzený pohyb na verejnosti. Vláda SR so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (06.04.2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 2020 0.00 hod do 13. apríla 2020 23.59 hod. Zároveň na toto obdobie zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti.

#

Slovenská poľovnícka komora

Dátum: 6. 4. 2020

Je jar a rodia sa mláďatá

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2020

Dátum: 2. 4. 2020

K základným povinnostiam, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode patrí:

•nezakladať oheň na miestach, kde je to zakázané alebo kde by sa mohol rozšíriť 
•využívať len oficiálne ohniská, ktoré sú bezpečné
•neodhadzovať neuhasené cigarety
•nedovoľovať deťom hry so zápalkami
•rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupe do lesa (zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.)
•v prípade spozorovania požiaru privolať okamžite hasičskú jednotku (č. tel. 150 - tiesňová linka, č. tel. 112 - linka integrovaného záchranného systému), alebo požiar ohlásiť na najbližšiu ohlasovňu požiarov či už v obci alebo u správcu lesa

Upozorňujeme spoluobčanov, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu je v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané. Za porušenie ustanovení tohto zákona je možné fyzickej osobe uložiť pokarhanie alebo pokutu až do výšky 331€. Tieto činnosti bývajú pravidelne kontrolované zo strany Okresného  riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave.

Veríme, že spoločným úsilím, opatrnosťou a zodpovednosťou každého z nás prispejeme k tomu, aby náš ekosystém hlavne v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov bol v rovnováhe, čím bude zachovaný aj pre ďalšie generácie.

Čistenie cestných komunikácií  1

Čistenie cestných komunikácií

Dátum: 31. 3. 2020

Dnes prebieha v našej obci čistenie cestných komunikácii. Aj takto sa snažíme udržať čistotu v obci a predchádzať tak šíreniu vírusov a bakterií.

Zvýšený pohyb realitných maklérov v našej obci

Dátum: 27. 3. 2020

V posledných dňoch sa v našej obci zvýšil pohyb realitných maklérov, ktorí sa snažia skúpiť nehnuteľnosti najmä od našich starších občanov. Žiadame občanov o opatrnosť pri takýchto právnych úkonoch prevodu vlastníckeho práva a o zistenie si čo najviac bližších informácií o spoločnostiach, ktorým svoje nehnuteľnosti chcete odpredať a na aký účel. V prípade zistenia pochybnosti kontaktujte Políciu Slovenskej republiky.

Čistenie cestných komunikácii

Dátum: 27. 3. 2020

Obecný úrad oznamuje občanom, že v utorok dňa 31. marca 2020 od 8.00 do 16.00 hodiny sa uskutoční čistenie cestných komunikácii v našej obci, preto žiadame občanov, aby neparkovali na cestách. Ďakujeme za pochopenie.

Otváracie hodiny Mäsiarstvo Gašparík 1

Otváracie hodiny Mäsiarstvo Gašparík

Dátum: 23. 3. 2020

Mäsiarstvo Gašparík oznamuje občanom, že počas tohto týždňa bude otvorená prevádzka v našej obci podľa nasledovných otváracích hodín:
Po: ZATVORENÉ
Ut - Pia: 7.00 - 16.00
So: 6.00 - 11.00

Zobrazeno 1-30 z 123

Aktuálne počasie

dnes, utorok 11. 8. 2020
slabý dážď 30 °C 19 °C
streda 12. 8. jasná obloha 30/18 °C
štvrtok 13. 8. slabý dážď 28/18 °C
piatok 14. 8. mierny dážď 25/18 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

7 divov Dolnej Krupej