Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 1. 2021

Nájomná zmluva na hrobové miesto

373/2021/SC

10,00 EUR desať

Miroslav Herák

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2021

Nájomná zmluva na hrobové miesto

104/2021/SC

10,00 EUR desať

Miroslav Herák

Obecný športový klub Dolná Krupá

2. 1. 2021

Nájomná zmluva na hrobové miesto

98/2021/SC

20,00 EUR dvadsať

Stanislav Dekan

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2021

Nájomná zmluva na hrobové miesto

527/2021/SC

6,00 EUR šesť

Paula Gádošiová

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2021

Nájomná zmluva na hrobové miesto

381/2021/SC

20,00 EUR dvadsať

Michal Bohunický

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2021

Nájomná zmluva na hrobové miesto

547/2021/NC

10,00 EUR desať

Miroslav Šipoš

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2021

Nájomná zmluva na hrobové miesto

37/2021/SC

30,00 EUR tridsať

Jarmila Dekanová

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2021

Nájomná zmluva na hrobové miesto

206/2021/SC

10,00 EUR desať

Jarmila Dekanová

Obec Dolná Krupá

14. 12. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov p

671/2020

1 600,00 EUR Jeden tisíc šesto eur

František Kumančík a spol.

Obec Dolná Krupá

10. 12. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

20/2020-SC

6,00 EUR šesť

Klaudia Galgóciová

Obec Dolná Krupá

9. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

782/2020

bezplatne

Štatistický úrad SR

Obec Dolná Krupá

30. 11. 2020

Kúpna zmluva

723/2020

59 584,90 EUR päťdesiatdeväťtisíc päťstoosemdesiatštyri 0,90 Eur

AGROTEC Slovensko s.r.o.

Obec Dolná Krupá

27. 11. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

759/2020

110,00 EUR

VANS PED s.r.o.

Obec Dolná Krupá

25. 11. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

718/2020

42 095,00 EUR

Obec Dolná Krupá

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

23. 11. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

18/2020-NC

20,00 EUR dvadsať

Simona Galgóciová

Obec Dolná Krupá

19. 11. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

653/2020

1 375,00 EUR Jedentisíc tristosedemdesiatpäť

Lesana Lehotová

Obec Dolná Krupá

11. 11. 2020

Zmluva o dielo

707/2020

112 527,68 EUR Jednostodvanásťtisíc päťstodvadsaťsedem eur a 0,90 centov

BERECON s.r.o.

Obec Dolná Krupá

11. 11. 2020

Prenájom nebytových priestorov

720/2020

110,00 EUR

Miroslav Ohradka

Obec Dolná Krupá

10. 11. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

978/2020-NC

20,00 EUR dvadsať

Magdaléna Heráková

Obec Dolná Krupá

30. 10. 2020

Poistná zmluva

699/2020

99,65 EUR Deväťdesiatdeväť eur 65 eurocentov

Generali Poisťovňa a.s.

Obec Dolná Krupá

27. 10. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

694/2020

74,00 EUR Sedemdesiatštyri eur

ZSE Energia , a. s.

Obec Dolná Krupá

14. 10. 2020

Zmluva o výpožičke

727/2020

bezplatné

Slovenská republika Ministerstvo vnútra

Obec Dolná Krupá

13. 10. 2020

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia

655/2020

bezplatne

ZSE Energia , a. s.

Obec Dolná Krupá

6. 10. 2020

Zmluva o zbere použitých jedlých olejov

619/2020

bezplatne

Fidelity Trade s.r.o.

Obec Dolná Krupá

25. 9. 2020

Zmluva o aktualizácii programov, licenčná zmluva

606/2020

324,00 EUR Tristodvadsať štyri

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dolná Krupá

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 26-50 z 145

7 divov Dolnej Krupej