Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27. 7. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

501/2021

110,00 EUR

VANS PED s.r.o.

Obec Dolná Krupá

23. 7. 2021

Nájomná zmluva

500/2021

5,00 EUR

Tomáš Kubovič

Obec Dolná Krupá

22. 7. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení soc. služieb

458/2021

cena je pôvodná zo zmluvy

SÝKORKA n.o.

Obec Dolná Krupá

22. 7. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

377/2021

1 000,00 EUR Jedentisíc

Slovenský zväz záhradkárov ZO Dolná Krupá

Obec Dolná Krupá

19. 7. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

474/2021

250,00 EUR

Michal Žák

Obec Dolná Krupá

15. 7. 2021

Nájomná zmluva

473/2021

8,00 EUR

Simona Bachratá

Obec Dolná Krupá

15. 7. 2021

Nájomná zmluva

472/2021

24,00 EUR

Klaudia Matulová

Obec Dolná Krupá

7. 7. 2021

Zmluva o dodávke plynu

418/2021

nová tarifa podľa odberu

SPP, a.s.

Obec Dolná Krupá

6. 7. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

426/2021

110,00 EUR

Miroslav Ohradka

Obec Dolná Krupá

6. 7. 2021

Nájomná zmluva

425/2021

4,00 EUR

Silvia Šebeňová

Obec Dolná Krupá

22. 6. 2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

414/2021

1 110,00 EUR

Matúš Ištvanec

Obec Dolná Krupá

22. 6. 2021

Nájomná zmluva

413/2021

4,00 EUR

Eva Obšivanová

Obec Dolná Krupá

18. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

412/2021

1 000,00 EUR Jednosto tisíc

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska

Obec Dolná Krupá

18. 6. 2021

Kúpna zmluva

408/2021

1 602,80 EUR Jedentisícdva eur

Poľnohospodárske družstvo KRUPÁ v Dolnej Krupej

Obec Dolná Krupá

14. 6. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov KS

393/2021

225,00 EUR

Ľubica Lančaričová

Obec Dolná Krupá

10. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

379/2021

3 000,00 EUR Tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Dolná Krupá

10. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

382/2021

10 250,00 EUR Desaťtisíc dvestopäťdesiat

Občianske združenie KOROMPA o.z.

Obec Dolná Krupá

10. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

381/2021

1 000,00 EUR Jedentisíc

Bežecký klub o.z. Dolná Krupá

Obec Dolná Krupá

10. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

380/2021

11 500,00 EUR Jedenásťtisíc päťsto

Obecný športový klub Dolná Krupá

Obec Dolná Krupá

10. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

390/2021

300,00 EUR Tristo

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, ZO v Dolnej Krupej

Obec Dolná Krupá

10. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

374/2021

2 000,00 EUR Dvetisíc

Občianske združenie LEStival o.z.

Obec Dolná Krupá

9. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

389/2021

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Dolná Krupá

31. 5. 2021

Nájomná zmluva

344/2021

2,00 EUR

Ivana Guzmická

Obec Dolná Krupá

28. 5. 2021

Nájomná zmluva

343/2021

7,50 EUR

Miroslava Blahová

Obec Dolná Krupá

26. 5. 2021

Mandátna zmluva

338/2021

1 850,00 EUR Jedentisíc osemstopäťdesiat eur

T-TEAM s.r.o. architektonická a projektová kancelária

Obec Dolná Krupá

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 240

7 divov Dolnej Krupej