Menu
Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Školstvo

skolaZákladná škola s materskou školou sídli v areáli pozostávajúcom z dvoch pavilónov tried, školskej jedálne, materskej školy a telocvične. Tento areál bol uvedený do užívania na jar roku 1970. Škola získala právnu subjektivitu v roku 1998 a delimitovaná bola pod obec v roku 2002. Zároveň sa základná škola zlúčila s miestnou materskou školou a dnes pôsobí pod názvom Základná škola s materskou školou v Dolnej Krupej. Školu navštevujú žiaci z Dolnej a Hornej Krupej od 1. do 9. ročníka. V rámci školy je zriadený školský klub detí.

Školu (v školskom roku 2017/2018) navštevuje 174 žiakov, ktorí sú rozdelení do 10 tried. Na škole pôsobí 17 pedagogických zamestnancov. Viac informácií získate na stránke školy:

Súčasťou školy je materská škola so 62 žiakmi (k 15.12.2015) v troch triedach, informácie na stránke materskej školy:

7 divov Dolnej Krupej