Menu
Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Starosta obce

Mgr. MAREK DEKAN

NOVÝ-STAROSTA_FOTONarodený: 29. august 1984
Rodinný stav: ženatý

 

KONTAKT:
Telefón: 0905 594 439
E-mail: starosta@dolnakrupa.sk 

 

 

Je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu.
Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce.

BIOGRAFIA

VZDELANIE  

2003 – 2009 – Prírodovedecká fakulta UK Bratislava – biológia/environmentalistika            
2007 – 2008 – Študijný pobyt v USA – Global Outreach                  
1999 – 2003 – Športové gymnázium v Bernolákove
1994 – 1999 – Športová základná škola Kornela Mahra v Trnave
1990 – 1994 – Základná škola v Dolnej Krupej

VÝKON POVOLANIA

2011 – 2018 – Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou, pedagóg oddelenia výkonu trestu        
2009 – 2011 – Inštalant UNI s.r.o., vedúci pracovník 

PÔSOBENIE V SAMOSPRÁVE

2018 – dnes     starosta obce
2014 – 2018    poslanec obecného zastupiteľstva Dolná Krupá

STAROSTOVIA A PREDSTAVITELIA OBCE OD ROKU 1893

Volebné obdobie 2014-2018 – Ing. Teofil Mihalovič
Volebné obdobie 2010-2014 – Ing. Teofil Mihalovič
Volebné obdobie 2006-2010 – Ing. Teofil Mihalovič
Volebné obdobie 2002-2006 – Mgr. Jaroslav Hulík
Volebné obdobie 1998-2002 – Mgr. Jaroslav Hulík
Volebné obdobie 1994-1998 – Dušan Bohunický
Volebné obdobie 1990-1994- Mgr. Jaroslav Hulík

predsedovia MNV:
Volebné obdobie 1986-1990 – Mgr. Jaroslav Hulík
Volebné obdobie 1981-1986 – Vincent Bachratý
Volebné obdobie 1976-1981 – Milan Turaz
Volebné obdobie 1971-1976 – Milan Turaz
Volebné obdobie 1964-1971 – František Kubovčík
Volebné obdobie 1960-1964 – Ján Slezák
Volebné obdobie 1952-1960 – Vavrinec Garažia
Volebné obdobie 1951-1952 – Jozef Štrba
Volebné obdobie 1950-1951 – František Kubovčík
Volebné obdobie 1948-1950 – Michal Baránek

predsedovia Revolučného národného výboru:
1946-1948 – Ján Žák
1945-1946 – Ján Adamovič
starosta (Slovenská republika):
1939-1945- Štefan Fíba

richtári:
1935-1939 – Alojz Bohunický
1929-1935 – Štefan Fíba
1925-1929 – Jozef Žák
1920-1925 – Štefan Fíba
1905-1920 – Ján Udvornocký
1893-1905 – Jozef Fíba

najstarší známy richtár:  Mikuláš Vražič (1604)

7 divov Dolnej Krupej