Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

11/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Sidónia Bachratá

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

10/2020/C

20,00 EUR dvadsať

RNDr. Tamara Lehotová

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

9/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Veronika Ráczová

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

8/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Edita Kopúnková

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

7/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Štefánia Garažiová

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

6/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Rozália Jančovičová

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

5/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Sidónia Hulíková

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

4/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Ján Kúcik

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

3/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Štefan Bachratý

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

2/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Ján Gažo

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

1/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Jarmila Kadlečíková

Obec Dolná Krupá

30. 12. 2019

Dodatok k Zmluve č. S07T700004

607/2019

35,81 EUR tridsať päť eur osemdesiatjedna eurocentov

FCC Trnava, s.r.o.

Obec Dolná Krupá

13. 12. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov KS

577/2019

33,00 EUR

Michaela Šurinová

Obec Dolná Krupá

12. 12. 2019

Zmluva o dielo

570/2019

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Ing. arch. Vlasta Cukorová

Obec Dolná Krupá

6. 12. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov KS

557/2019

100,00 EUR

Miroslav Ohradka

Obec Dolná Krupá

6. 12. 2019

Dodatok č. 11 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

556/2019

2 095,20 EUR Dvetisíc deväťdesiatpäť eur, dvadsať centov

Mária Kotásková

Obec Dolná Krupá

2. 12. 2019

Zmluva o kontrolnej činnosti

547/2019

230,00 EUR Dvesto tridsať eur

EKOTEC s.r.o.

Obec Dolná Krupá

2. 12. 2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

546/2019

15,90 EUR Päťnásť eur a deväťdesiat centov

Slovak Telecom a.s.

Obec Dolná Krupá

29. 11. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov KS

544/2019

66,00 EUR

Daniel Nádaský

Obec Dolná Krupá

25. 11. 2019

Nájomná zmluva na hrobové miesto

973/2019

10,00 EUR desať

Valentína Klementovičová

Obec Dolná Krupá

22. 11. 2019

Zmluva o dielo

534/2019

2 000,00 EUR Dvetisíc

Ing. arch. Vlasta Cukorová

Obec Dolná Krupá

22. 11. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov KS

536/2019

99,00 EUR

Monika Korchová

Obec Dolná Krupá

20. 11. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

535/2019

24,90 EUR Dvadsať štyri eur a 90 eurocentov/m/rok

František Kumančík a spol.

Obec Dolná Krupá

14. 11. 2019

Zmluva o dielo

525/2019

370,00 EUR tristosedemdesiat

Mgr. Michaela Strakošová

Obec Dolná Krupá

8. 11. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov KS

509/2019

99,00 EUR

Michaela Vovsová

Obec Dolná Krupá

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 101-125 z 145

7 divov Dolnej Krupej