Menu
Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Obecné múzeum

obecné múzeum

Obecné múzeum v Dolnej Krupej bolo slávnostne otvorené 25. júna 1975 ako „Múzeum socialistického poľnohospodárstva JRD Krupá“ v roku 30. výročia oslobodenia obce a 25. výročia založenia Jednotného roľníckeho družstva v našej obci.
Na tieto účely boli adaptované priestory bývalej materskej školy, predtým tvoriace zadný trakt budovy patriacej fare. Ako napovedá pôvodný názov, expozícia bola vo výraznej miere poplatná dobe svojho vzniku. Súčasťou myšlienky bolo aj zriadenie archívu a malého skanzenu na nádvorí múzea, od čoho sa však upustilo.

muzeum-obr2Výraznú zásluhu na sprístupnení muzeálnych priestorov v obci mal najmä Augustín Bohunický, ktorý sa venoval histórii obce. Exponáty, medzi ktorými prevažovali tradičné pracovné pomôcky, náradie, bežné súčasti každodenného života roľníka, ale aj kroje a časti ľudového oblečenia, venovali mnohí miestni občania. Ešte po roku 1989 boli výstavné priestory prakticky nezmenené. Textová časť, ktorá bola veľkej miere ideologicky tendenčná, sa postupne upravila a nahradila objektívnou interpretáciou histórie. Expozícia bola doplnená o panely venované  najvýznamnejším rodákom – Márii Henriete Chotekovej, Jánovi Dopjerovi, doplnila sa časť venovaná cirkevným dejinám. K menším úpravám prišlo v roku 2003, kedy si obec pripomínala 890. výročie prvej písomnej zmienky.

muzeum-obr4V roku 2012 bola v rámci programu „Náš vidiek“ realizovaná oprava strechy a vymenili sa vstupné dvere do múzea. Expozícia „Založenie a vývoj JRD“ umiestnená v najväčšej miestnosti múzea bola reinštalovaná až v roku 2013 v rámci osláv 900. výročia prvej písomnej zmienky.“ Práve vtedy pribudol aj informačný panel „7 divov“ a upravili sa priestory vo vstupnej miestnosti, kde o. i. pribudla reprodukcia Zoborskej listiny z roku 1113 s príkladom do slovenčiny. Expozícia obecného múzea v Dolnej Krupej v roku 2015 oslávila 40 rokov svojej existencie. Stalo sa dobrou tradíciou, že  výstavné priestory bývajú sprístupnené verejnosti v dňoch konania kultúrno-spoločenských podujatí v obci.

Múzeum je prístupné po osobnom ohlásení na obecnom úrade alebo telefonicky na č. 033/55 772 53.

Koncepcia múzea vychádzala zo snahy predstaviť históriu obce a tradičnú hmotnú kultúru. Forma panelov s textom doplnených obrazovým materiálom a dobovými dokumentmi nás prevedie minulosťou D. Krupej.  Spodnú časť panelov dopĺňajú presklené vitríny s písomnosťami a drobnejšími trojrozmernými exponátmi. Vo vstupnej miestnosti spoznávame obecné dejiny od najstarších čias, feudalizmus, beethovenovskú tradíciu a Brunsvikovcov, roky kapitalizmu, vojen a slovenského štátu až po súčasnosť. Osobitná pozornosť sa venuje hudobným tradíciám a ružiarstvu.

Vedľajšia miestnosť vpravo je pokračovaním pohľadu do minulosti a, o. i., dokumentuje prerod tradičného roľníckeho života na družstevné hospodárenie. Atraktívnou formou je v tejto miestnosti prezentovaných Sedem divov obce, ktoré prestavujú najhodnotnejšie pamätihodnosti Dolnej Krupej. muzeum-obr3Tradičné bývanie a odievanie, domácka a remeselná výroba miestneho obyvateľstva, ako aj prejavy ľudovej umeleckej výroby: výšivkárstvo alebo čipkárstvo predstavujú dve miestnosti prízemia a dve izby na poschodí. Spoznáme typické priestory starého dedinského domu – komoru, kuchyňu a obývaciu či parádnu izbu – jeho zariadenie a nábytok. Okrem toho bolo v múzeu sústredené náradie a množstvo pracovných nástrojov a pomôcok, bez ktorých by si naši predkovia nevedeli predstaviť bežný život. Exponáty sú dokladom zručnosti i hlbokého estetického vnímania predošlých generácií obyvateľov nášho regiónu. Prehliadka múzea vo fotogalérii.

7 divov Dolnej Krupej