Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Ako vybaviť

Získavanie údajov – list vlastníctva, snímka z katastrálnej mapy, výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra od 1.1.2019

 

Podľa ustanovenia § 1 ods. 1) zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. zákon proti byrokracii), je

obec ako orgán verejnej moci pri svojej úradnej činnosti povinná a oprávnená získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje a výpisy, okrem údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú za skutočnosti všeobecne známe; tieto údaje a výpisy sú použiteľné na právne účely.

Predmetný zákon :

  • Od 1.1.2019 odstraňuje povinnosť žiadať prílohy výpisov z obchodného a živnostenského registra a katastra nehnuteľností a registra trestov k žiadostiam v rôznych konaniach ako sú stavebné konanie, správne konanie, banská činnosť, pozemkové úpravy, živnostenské konanie, konanie o štátnom občianstve, prihlasovanie k trvalému/prechodnému pobytu, správa daní a poplatkov a pod.
  • Od 1.1.2019  zavádza povinnosť žiadať údaje potrebné pre vyžiadanie týchto príloh za občana a podnikateľa
  • Od 1.1.2019 zavádza povinnosť overiť si skutočnosti ako bezúhonnosť vlastníctvo, či stav podnikateľa v existujúcich informačných systémoch štátnej správy za občana a podnikateľa.

Na základe uvedeného platí, že štátny občan Slovenskej republiky, občan členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nie sú povinní dokladovať orgánom verejnej moci vyššie spomenuté údaje v listinnej podobe.

Zamestnanec verejnej správy v tomto prípade Obec Dolná Krupá, nesmie  za účelom vybavenia vyššie uvedených konaní, žiadať od občanov, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov predložiť doklad o vlastníctve, o osobnom statuse... ale musí si ich zabezpečiť prostredníctvom portálu DCOM.

STAVEBNÉ KONANIE

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu.

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu.
iados_o_urenie_sp.sla.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,99 kB

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

ziadost-o-zmenu-stavby-pred-jej-dokoncenim.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 59 kB

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení

ziadost-o-urcenie-pouzitia-dopr-znaciek.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 20 kB

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu

ziadost-o-stavebne-povolenie-na-vodnu-stavbu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 10,03 kB

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

ziadost-o-predlzenie-platnosti-sp.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 17,5 kB

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

ziadost-o-predlzenie-lehoty-vystavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 16,5 kB

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

ziadost-o-povolenie-zmeny-v-uzivani-stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44 kB

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia

ziadost-o-povolenie-reklamneho_zariadenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31,5 kB

Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu

ziadost-o-povolenie-na-pripojenie-komunikacie-na-miestnu-komunikaciu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 16,5 kB

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

ziadost-o-povolenie-na-odstranenie-stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 51,5 kB

Vyhlásenie stavebného dozoru

vyhlasenie-stavebneho-dozoru.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30 kB

Oznámenie o výrube

oznamenie-o-vyrube.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34 kB

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

navrh-na-vydanie-kolaudacneho-rozhodnutia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 67 kB

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

navrh-na-vydanie_rozhodnutia-o-umiestneni-stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41 kB

žiadosť o záväzné stanovisko

žiadosť o záväzné stanovisko
vzor žiadosti o ZS.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26 kB
Zobrazeno 1-20 z 22

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

7 divov Dolnej Krupej