Menu
Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

DIVADELNÝ SÚBOR MARION

Prievan-v-apartmáne-648_8.apríl_2018-500x333

Dolná Krupá je známa predovšetkým ako obec hudby a ruží, ale aj ako obec s dlhoročnou tradíciou ochotníckeho divadla. Divadelníctvo v Dolnej Krupej začalo svoje dejiny písať ešte za čias monarchie, presnejšie na začiatku 19. storočia, kedy bolo v areáli kaštieľskej záhrady grófskej rodiny Brunšvikovcov postavené originálne súkromné empírové divadlo, kde sa organizovali pre šľachtickú rodinu a jej hostí početné kultúrne podujatia. Kaštieľske divadielko sa do súčasnosti nezachovalo. Duch umenia a divadelníctva však pretrval aj naďalej.

Ku koncu 19. storočia a na začiatku 20. skrsla u viacerých národne cítiacich nadšencov myšlienka založenia ochotníckeho divadla v obci. Cieľom bolo upevnenie a povznesenie kultúrnej úrovne obyvateľov. Prvé predstavenie, ktoré krupanskí ochotníci uviedli v 20. rokoch minulého storočia, bola veselohra Ferka Urbánka „Už sú všetci v jednom vreci“. Divadelníci hneď na prvýkrát zaznamenali veľkolepý úspech a v ďalších desaťročiach uviedli množstvo hier z pera slovenských, českých i zahraničných autorov, čím sa pravidelné divadelné vystúpenia ochotníkov stali v obci samozrejmosťou.

Na začiatku nového storočia i tisícročia opäť ožila myšlienka obnoviť po viacerých prestávkach ochotnícke divadlo, čo podporila aj obec, vďaka čomu sú vytvorené dobré podmienky na rozvoj divadelníctva u nás. Roku 2010 uviedli divadelníci hru Jozefa Kónyu Svadobný závoj. Najväčšiu zásluhu na realizácii divadelného predstavenia mali naši najskúsenejší ochotnícki herci Anna Kumančíková, Anna Slabá a Stanislav Lehota, ktorí ju aj režírovali. Ďalej účinkovali Lenka Mackovčínová, Lukáš Hríbik, Miroslava Skýpalová, PaedDr. Miroslava Šalgovičová a Dušan Kubek. Všetky predstavenia mali priaznivý divácky ohlas, čo potvrdilo i plné hľadisko miestneho kina. Celkovo sa odohrali 3 reprízy.

Nová zlatá éra sa začala písať o dva roky na to v roku 2012. Výnimočnosť opätovného znovuzrodenia divadelnej tradície v Dolnej Krupej predznamenala myšlienka založenia stálej „divadelnej dosky“ resp. súboru, ktorý by mal aj stálych členov a definovanú štruktúru, tak, aby krupanskí ochotníci mohli vystupovať aj mimo obce, prípadne zúčastňovať sa súťaží. Ambícia to bola naozaj odvážna a realizovala sa postupne.
AmatérovMarion V spomínanom roku 2012 sa divadelníci zhodli na názve svojej skupiny – DOSKA Marion – Divadelná Ochotnícka Skupina Krupanských a pod týmto originálnym názvom, za ktorým sa skrýva brept jedného z hercov, uviedli hru Nevesta zo žalára. V Dolnej Krupej sa hralo trikrát a obe predstavenia boli vypredané. Nejeden divák z publika žasol nad kvalitnými výkonmi amatérskych hercov, ktorých bolo spolu 13 – Anna Kumančíková, Anna Slabá, Stanislav Lehota, PaedDr. Miroslava Šalgovičová, Mgr. Martina Slabá, Denis Kabát, Miroslav Galgóci, Miroslava Skýpalová, Anna Horváthová, Dušan Kubek, Pavol Škoda a hrali aj Štefan Ištvanec a Petronela Belková, ktorí ako jediní z kolektívu absolvovali herectvo na ZUŠ M. S. Trnavského v Trnave. O kulisy sa postaral Teofil Skýpala.
Jeseň 2012 priniesla niekoľko zmien v obsadení súboru Marion, kedy niektorí členovia pre zaneprázdnenosť opustili rady ochotníkov. Novými členmi sa stali Juraj Drozda, Martina Galgóciová, Ing. Kamil Žák a Adriana Ištvancová, ktorí napomohli ďalšiemu fungovaniu súboru Marion. Tým sa členská základňa kolektívu skompletizovala do súčasnej podoby. Osobitnú podporu pre ochotníkov predstavoval vdp. Mgr. Miroslav Kováč, ktorý pravidelne navštevoval skúšky, pomáhal divadelníkom svojimi radami i pripomienkami a predovšetkým poskytol súboru na nácvik voľné farské priestory.


Začiatkom roka 2013 sa režisérskej taktovky ujal najtalentovanejší herec a zároveň poslanec OZ Stanislav Lehota. Vďaka jeho osobnosti, hereckému talentu a inšpiratívnemu umeleckému vedeniu DOSKA Marion začala písať svoju zlatú 5-ročnú éru. Ochotnícke divadlo sa stalo v Dolnej Krupej neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho života. Záujem oň rástol tak v obci, ako aj v okolí.

Divadelná sezóna 2013 patrila veselohre Trampoty s láskou. Ochotníci ju úspešne odohrali nielen na domácej scéne, ale prezentovali aj mimo obce – v Červeníku, Častej, Lužiankach, kde rovnako cudzie publikum nešetrilo chválou na adresu krupanských divadelníkov. V obci Častá nadviazala DOSKA Marion spoluprácu s tamojšími ochotníkmi. Táto spolupráca pretrvala aj v ďalších rokoch s pravidelnou účasťou hercov z Dolnej Krupej na tamojšom júnovom divadelnom festivale Festteátro.


V roku 2014 súbor Marion uviedol veselohru s detektívnou zápletkou z prostredia Vysokých Tatier s názvom Hľadanie v oblakoch a prezentoval opäť aj v okolitých obciach ako napr. v Častej,  Špačinciach, Slovenskej Novej Vsi, Gáni či Košolnej. Vystúpenia na domácich doskách boli vypredané a podobný úspech zožali divadelníci aj mimo domácej scény. Vedenie obce podporilo divadelníkov a dalo im k dispozícii priestory v Kultúrnom dome – bývalom kine. Skúšky od tohto roku prebiehajú tu a už nie na fare.


Nasledujúcu divadelnú sezónu v roku 2015 možno vnímať v určitom zmysle ako prelomovú. Režisér Stanislav Lehota sa od tohto roka začal zapodievať myšlienkou nadviazania kontaktov aj s inými divadelnými súbormi z okolia alebo s prihlásením sa DOSKY Marion do nejakej divadelnej súťaže. Bol presvedčený o kvalitách hercov, s ktorými spolupracoval a jeho ambíciou bolo pozdvihnúť Marion na vyššiu úroveň. Sám so štipkou humoru vravieval, že Marion sa môže v budúcnosti vyrovnať aj Radošincom. Táto ambícia Stanka Lehotu postupne dozrievala.

V roku 2015 sa súbor predstavil publiku s hrou Košieľka. Táto menej známa komédia oveľa známejšieho autora Otta Zelenku, českého spisovateľa, dramatika a scenáristu úspešných seriálov (napr. Cirkus Humberto, L. F. Věk,  Sňatky z rozumu…) bola dobrým výberom, čo sa ukázalo nielen na skúškach, kde vládol humor a dobrá nálada, ale predovšetkým po premiére 18. a 19. apríla 2015 na „domácej pôde s našimi skalnými“. Takmer nepretržité výbuchy smiechu a neutíchajúci potlesk v závere predstavenia znejúci z vypredaného hľadiska bol pre našich ochotníkov tou najkrajšou odmenou. Táto komédia chytila za srdce priaznivcov všetkých vekových kategórií – domácich i cezpoľných, našli sa dokonca i takí, ktorí si predstavenie prišli pozrieť viackrát. Reprízy tohto predstavenia sa odohrali aj v obciach Častá, Gáň, Špačince a pod.

29. novembra 2015 prijali pozvanie dolnokrupanských ochotníkov ich priatelia z Radošiny – divadelný súbor „Hlavina“, ktorí sa vtedy v obci predstavili hrou Stanislava Štepku „Súpis dravcov“. Následné spoločné posedenie nielen utužilo priateľské vzťahy, ale vďaka nemu sa začala črtať i vzájomná budúca spolupráca. Radošinci prispeli radami, ktoré si DOSKA Marion vzala k srdcu. V tomto roku obec poskytla súboru dotáciu 1000 €.

STANO-LEHOTA-b-500x333Divadelná sezóna roku 2016 priniesla niekoľko zmien. Pre pracovnú zaneprázdnenosť opustil rady ochotníkov Ing. Kamil Žák a pre narodenie syna aj Martina Galgóciová. Pauzu si dala aj najstaršia ochotníčka Anna Kumančíková. K stálym členom súboru sa pridali noví Ing. Michal Žák, Martin Dekan, Veronika Brestovanská a Ester Kekeláková. V tento rok uviedli ochotníci ruskú komédiu odohrávajúcu sa v zasneženej Moskve s názvom Silvestrovská noc.Komédia zožala veľký úspech. Ďalšie predstavenia odohrali ochotníci v Častej, Gáni, Hornom Dubovom a pod.

V sezóne 2017 DOSKA Marion pokračovala v pozmenenom zložení – Ing. Michal Žák, Veronika Brestovanská a Ester Kekeláková v nej kvôli rôznym iným povinnostiam neúčinkovali. Vrátila sa ale Anna Kumančíková a novým členom súboru sa stal MUDr. Vladimír Drozda. Súbor nacvičil veselohru Ošklbaný páv – komický príbeh o láske a prieberčivosti už takmer starého mládenca, ktorý stále nevie, čo od života chce. Ako konštatovali diváci i samotní herci, hra sa stala dosiaľ najúspešnejšou akú odohrali. Smiech, zábava a dobrá nálada nemala konca kraja. Ochotníci sa pod vedením Stanislava Lehotu stali naozaj kreatívnym zoskupením šikovných hercov. Ich výkony obdivovali všetci. Okrem domácej scény súbor odohral predstavenie aj vo Veľkom Orvišti, Slovenskej Novej Vsi a Dechticiach.


Vrcholom pôsobenia divadelného súboru DOSKA Marion sa stal rok 2018. Možno konštatovať, že to bol po divadelnej stránke najúspešnejší rok a zároveň výber hry neočakávane zapadol do pomerov, ktoré nastali v našej krajine v tomto roku. Súbor opustili Adriana Ištvancová, Štefan Ištvanec, PaedDr. Miroslava Šalgovičová, Anna Slabá a Miroslav Galgóci. Títo ochotníci si dali dočasnú pauzu. Okolnosti boli rôzne – zdravotné, pracovné a pod. Súbor stál na začiatku sezóny pred veľkou dilemou ako pokračovať ďalej. Vďaka osobnosti režiséra Stanislava Lehotu a jeho osobnému angažovaniu sa našli noví herci. Najúspešnejšia divadelná sezóna 2018 sa niesla v znamení hry – čiernej komédie Prievan v apartmáne 648 od britského autora Raya Cooneyho. Hra je výpoveďou príbehu ministra vlády, ktorý nájde v apartmáne mŕtvolu. Musí veľmi klamať a vymýšľať rôzne výhovorky, aby sa to nedostalo na verejnosť. Prievan-v-apartmáne-648_8.apríl_2018-500x333Šok nastane, keď mŕtvola ožije. Minister je v úzkych, obáva sa konca svojej kariéry až nakoniec vysvitne, že sa dostal do pasce. Mŕtvola je vlastne detektív… Hra Prievan v apartmáne 648 bola najväčším úspechom našich ochotníkov. Všetky predstavenia boli vypredané, herecké výkony bravúrne a nad všetkých vynikal režisér a zároveň herec  Stanislav Lehota v hlavnej roli ministra. Predstavenie si vyslúžilo standing ovation. Premiéra sa uskutočnila 8. apríla 2018. O ochotnícky súbor v Dolnej Krupej sa začali zaujímať aj predstavitelia Trnavského samosprávneho kraja. DOSKA Marion sa v deň pred oficiálnou premiérou zúčastnila súťaže Malá scénická žatva v Senici, kde obsadila pekné 3. miesto. STANO-LEHOTA-a-500x333Ďalšie predstavenia sa ešte stihli odohrať v Častej a Dechticiach.

Členovia súboru k roku 2018 sú režisér Stanislav Lehota, Miroslava Skýpalová, Mgr. Martina Slabá, Mgr. Juraj Drozda, MUDr. Vladimír Drozda, Martin Dekan, noví členovia – Ľudmila Poláková, Peter Polák (Justínov syn) a Silvia Guzmická. Kolektív dotvárajú dôležití stáli členovia Ružena Lehotová (šepkárka) a Teofil Skýpala (kulisár). Sponzorom súboru je Peter Polák – majiteľ miestneho obchodu.

STANO-LEHOTA-333x500DOSKA Marion mala na rok 2018 i do budúcnosti mnohé plány. Žiaľ, tieto sa už nepodarí uskutočniť tak, ako sa plánovalo…

V tomto roku 2018 v novembri nás nečakane opustila naša najväčšia opora – najtalentovanejší herec, šľachetný človek, osobnosť obce a režisér Stanko Lehota (1962-2018). Nikto z nás by nepovedal, že divadelná sezóna 2018 – najväčší úspech ochotníckeho divadla v Dolnej Krupej v novodobých dejinách – bude pre neho posledná. Jeho odchod je veľkou stratou a budúcnosť DOSKY Marion zatiaľ neistá. Stankovi patrí naša vďaka za všetok čas, inšpiráciu, obetu a umelecké vedenie, ktoré súboru preukázal. Najväčší podiel na úspechoch má on a bez neho by ochotnícke divadlo v našej obci v týchto predošlých rokoch sotva vyvíjalo činnosť.

Dátum vloženia: 12. 7. 2019 19:43
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 7. 2019 20:00
Autor: Správca Webu

7 divov Dolnej Krupej