Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.11.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DKR-266/2021 o vydanie súhlasu na výrub 3 ks smrek obyčajný - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 3785/1 v k. ú  Dolná Krupá z dôvodu "Korene ohrozujú stavbu domu".

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dolná Krupá.

Dátum vloženia: 12. 11. 2021 10:44
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 11. 2021 10:45
Autor: Diana Lehotová

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

7 divov Dolnej Krupej