Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19. 11. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

653/2020

1 375,00 EUR Jedentisíc tristosedemdesiatpäť

Lesana Lehotová

Obec Dolná Krupá

11. 11. 2020

Zmluva o dielo

707/2020

112 527,68 EUR Jednostodvanásťtisíc päťstodvadsaťsedem eur a 0,90 centov

BERECON s.r.o.

Obec Dolná Krupá

11. 11. 2020

Prenájom nebytových priestorov

720/2020

110,00 EUR

Miroslav Ohradka

Obec Dolná Krupá

30. 10. 2020

Poistná zmluva

699/2020

99,65 EUR Deväťdesiatdeväť eur 65 eurocentov

Generali Poisťovňa a.s.

Obec Dolná Krupá

27. 10. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

694/2020

74,00 EUR Sedemdesiatštyri eur

ZSE Energia , a. s.

Obec Dolná Krupá

14. 10. 2020

Zmluva o výpožičke

727/2020

bezplatné

Slovenská republika Ministerstvo vnútra

Obec Dolná Krupá

13. 10. 2020

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia

655/2020

bezplatne

ZSE Energia , a. s.

Obec Dolná Krupá

6. 10. 2020

Zmluva o zbere použitých jedlých olejov

619/2020

bezplatne

Fidelity Trade s.r.o.

Obec Dolná Krupá

25. 9. 2020

Zmluva o aktualizácii programov, licenčná zmluva

606/2020

324,00 EUR Tristodvadsať štyri

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dolná Krupá

25. 9. 2020

Zmluva o aktualizácii programov, licenčná zmluva

578/2020

114,00 EUR Jednostoštrnásť

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dolná Krupá

21. 9. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

593/2020

110,00 EUR

Miroslav Ohradka

Obec Dolná Krupá

21. 9. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

592/2020

110,00 EUR

VANS PED s.r.o.

Obec Dolná Krupá

16. 9. 2020

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

587/2020

nula

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Dolná Krupá

7. 9. 2020

Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia

561/2020

bezplatne

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Dolná Krupá

2. 9. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

548/2020

250,00 EUR

Monika Štibraná

Obec Dolná Krupá

27. 8. 2020

Zmluva o dielo

545/2020

1 200,00 EUR Jedentisíc dvesto

MBM Project s.r.o.

Obec Dolná Krupá

26. 8. 2020

Nájomná zmluva

544/2020

5,00 EUR

Miroslava Hrčková

Obec Dolná Krupá

25. 8. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

541/2020

250,00 EUR

Mária Bohunická

Obec Dolná Krupá

25. 8. 2020

Nájomná zmluva

540/2020

47,50 EUR

Klaudia Galgóciová

Obec Dolná Krupá

25. 8. 2020

Nájomná zmluva

539/2020

3,00 EUR

Vincent Škoda

Obec Dolná Krupá

19. 8. 2020

Zmluva o budúcej darovacej zmluve

491/2020

bezplatne

Obec Dolná Krupá

IC BK s.r.o.

7. 8. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

498/2020

50,00 EUR

Jarmila Mauerová

Obec Dolná Krupá

30. 7. 2020

Zmluva o prenájme hnuteľných vecí

490/2020

12,50 EUR

Iveta Blahová

Obec Dolná Krupá

30. 7. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

495/2020

110,00 EUR

Miroslav Ohradka

Obec Dolná Krupá

17. 7. 2020

Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebyt. priestorov

471/2020

345,00 EUR Tristoštyridsaťpäť

Alena Baštrnáková - ALBA

Obec Dolná Krupá

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 104

7 divov Dolnej Krupej