Menu
Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 4. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

200/2020

1 992,00 EUR Tisícdeväťstodeväťdesiatdva eur

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Dolná Krupá

1. 4. 2020

Zmluva o dielo

198/2020

14 040,00 EUR Štrnásťtisíc štyridsať eur

A.DOM s.r.o.

Obec Dolná Krupá

30. 3. 2020

Zmluvy o poskytnutí IR na registratúru

193/2020

690,00 EUR Šestodeväťdesiat

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dolná Krupá

30. 3. 2020

Zmluva o aktualizácii programov a licenčná zmluva

192/2020

312,00 EUR Tristodvanásť

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dolná Krupá

4. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

31/2020

300,00 EUR Tristo eur

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, ZO v Dolnej Krupej

Obec Dolná Krupá

4. 3. 2020

Dodatok č. 1 k zmluve o platení úhrady za poskytovanú soc. službu

156/2020

288,20 EUR Dvestoosemdesiatosem eur dvadsať eurocentov

Trnavská arcidiecézna charita

Obec Dolná Krupá

29. 1. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov KS

75/2020

110,00 EUR

Miroslav Ohradka

Obec Dolná Krupá

20. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

32/2019

750,00 EUR sedemsto päťdesiat eur

Slovenský zväz záhradkárov ZO Dolná Krupá

Obec Dolná Krupá

15. 1. 2020

Zmluva o dodávke plynu

48/2020

140,00 EUR stoštyridsať eur

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Dolná Krupá

15. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

28/2019

500,00 EUR päťsto eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Dolná Krupá

13. 1. 2020

Zmluva o spolupráci

26/2020

bezplatne

ASEKOL SK s.r.o.

Obec Dolná Krupá

13. 1. 2020

Zmluva o platení úhrady za poskytovaní sociálnej služby

25/2020

265,10 EUR dvestošesťdesiatpäť eur, desať centov

Trnavská arcidiecézna charita

Obec Dolná Krupá

13. 1. 2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

24/2020

bezplatné

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

15/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Zuzana Macošiarová

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

14/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Jozef Horváth

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

13/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Stanislav Fíba

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

12/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Miloš Šaradín

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

11/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Sidónia Bachratá

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

10/2020/C

20,00 EUR dvadsať

RNDr. Tamara Lehotová

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

9/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Veronika Ráczová

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

8/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Edita Kopúnková

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

7/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Štefánia Garažiová

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

6/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Rozália Jančovičová

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

5/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Sidónia Hulíková

Obec Dolná Krupá

2. 1. 2020

Nájomná zmluva na hrobové miesto

4/2020/C

20,00 EUR dvadsať

Ján Kúcik

Obec Dolná Krupá

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 626-650 z 687

7 divov Dolnej Krupej