Menu
Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

RUŽIARSTVO

erb-z-ruží

Dolná Krupá a ruže
Jednou z oblastí, ktorá v minulosti šírila dobré meno obce po celej Európe aj za morom, je ružiarstvo. Veľkolepá ružová záhrada grófky Márie Henriety Chotekovej zažívala najväčší rozkvet v prvých troch desaťročiach 20. storočia.

RužiarstvoObec Dolná Krupá sa tak pýši jedinečnou tradíciou. Je tomu už vyše 100 rokov, ako sa po svete začala šíriť sláva veľkolepého rozária Márie Henriety Chotekovej – ružovej grófky. Dolná Krupá patrila s rozáriom grófky Chotekovej v celoeurópcskom meradle k tomu najlepšiemu, čo vtedajší obdivovatelia a pestovatelia ruží mohli vidieť.

Naša obec sa do histórie ružiarstva zapísala hneď dvoma NAJ-. V prvej tretine 20. storočia tu existovalo najväčšie rozárium u nás a jeho zakladateľkou bola najslávnejšia ružiarka svojej doby. Jej rozárium bolo nielen najrozsiahlejšie, ale aj najstaršie u nás a podľa dostupných prameňov sa zaraďuje medzi tri najstaršie rozáriá v Európe. Svojou koncepciou a bohatstvom druhov ruží sa s ním nedala porovnávať žiadna ružová záhrada v celej vtedajšej monarchii a neskôr v Československu.

mhch_s-korunkouO jeho majiteľke – miestnej grófke a dolnokrupskom rozáriu začali európski ružiari hovoriť s veľkým rešpektom najmä od leta roku 1910, kedy Mária Henrieta Choteková dala do Dolnej Krupej previezť z Krupiny ružiarske výpestky slávneho uhorského šľachtiteľa Rudolfa Geschwinda. Vďaka jej iniciatíve sa do Krupej dostali mnohé ešte neznáme sorty ruží, ktoré grófka Choteková postupne uvádzala do obehu. Obľubovala najmä parkové a popínavé ruže, ktoré v jej rozáriu tvorili mohutný ružový porast. Autentickí svedkovia hovorili o ružovom háji. Spopularizovala najmä Geschwindove severské ruže Nordlandrose – mrazuvzdorné sorty, ktoré dnes tvoria samostatnú skupinu. Pretože sú veľmi odolné, našli uplatnenie najmä v krajinách s chladnejším podnebím, napr. v Škandinávii. Záchrana a sprístupnenie Geschwindových ruží sa medzi ružiarskou verejnosťou považuje za najzaslúžilejší počin grófky Chotekovej.

Pred prvou svetovou vojnou sláva a rozmach rozária vrcholili a s prestávkou počas vojnových rokov a krátko po nich, zažilo ešte jednu etapu vzostupu: v 20. rokoch. Vtedy, v nových pomeroch, pribudla aj ružová škôlka, z výnosov ktorej mal byť financovaný chod rozária. Mária Henrieta Choteková (1863-1946) dokázala svoju ružovú záhradu udržiavať ešte vo vysokom veku. Dokonca po vzore zahraničných priateľov začala vydávať katalógy, prostredníctvom ktorých ponúkala svoje produkty na predaj. Posledný známy katalóg dala vytlačiť v roku 1929 ako 66-ročná. Koncom 30. rokov a počas druhej svetovej vojny rozárium postupne zaniká, pretože v diele ružovej grófky nikto nepokračoval. V roku 2003 bola grófkina ružová záhrada zaradená medzi 7 DIVOV DOLNEJ KRUPEJ

RužE_záložka

Oživenie ružiarstva a odkazu ružovej grófky v Dolnej Krupej  

Prihlásenie sa k odkazu slávnej pestovateľky ruží Márie Henriety Chotekovej v Dolnej Krupej – jej rodisku – zaznamenávame od polovice 90. rokov 20. storočia. Z iniciatívy priateľov ruží v Nemecku bol v roku 1996 založený Medzinárodný Rosaclub Márie Henriety Chotekovej. Rosaclub najaktívnejšie pôsobil v rokoch 1997-2001, kedy sa vďaka nezištnej pomoci ružiarstva Kalbus z Nemecka, špecializujúceho sa na historické odrody ruží, dostali späť do Krupej mnohé sorty, ktoré pestovala vo svojej ružovej záhrade aj grófka Choteková.  V rokoch 1996-1998 boli stovky ruží dodaných rodinou Kalbus vysadené na verejných priestranstvách a v predzáhradkách rodinných domov v Dolnej Krupej. Najviac ruží bolo sústredených v centre obce: pred obecným úradom, v okolí kostola, fary a kláštora. Aj vďaka tejto výsadbe nemeckí priatelia ruží už vtedy navrhli, aby po vzore Nemecka bola Dolná Krupá prvou „dedinou ruži´“ na Slovensku. Za nasledujúce dve desaťročia táto myšlienka nezostala zabudnutá.

2006_PAM-TABULARosaclub 7. októbra 1997 zorganizoval spomienkovú akadémiu, ktorej súčasťou bolo aj slávnosť odhalenia pamätnej tabule pripomínajúcej jej zásluhy. Bolo to v období, keď od grófkinej smrti uplynulo polstoročie a stáli sme na začiatku dlhej cesty objavovania príbehu ženy, ktorá sa na začiatku 20. storočia vďaka svojim počinom v ružiarstve stala pojmom. Prívlastok „ružová grófka“, ktorý sa už vtedy s jej menom začal spájať, nadobúdal po takmer sto rokoch čoraz jasnejšie kontúry. Legenda ružovej grófky začala ožívať.

V roku 2003, kedy si obec Dolná Krupá pripomínala 890. výročie 1. písomnej zmienky, pribudla aj ulica, ktorá nesie meno najslávnejšej rodáčky z Dolnej Krupej – Márie Henriety Chotekovej. V monografii a v propagačných materiáloch vydaných pri tejto príležitosti sa po prvýkrát oficiálne používa spojenie Dolná Krupá – dedina hudby a ruží. Jej rozárium bolo popri kaštieli, parku, kostole, mauzóleu, kaštieľskom divadle a umelom kopci zaradené medzi 7 divov obce. Tieto fakty sa odvtedy výrazným spôsobom dostali do povedomia kultúrnej verejnosti či turistov, pre ktorých sa stali poznávacím znamením charakterizujúcim Dolnú Krupú.

Takto sa menil verejný priestor pred obecným úradom

Partnerstvo s nemeckými ružiarmi

RužE_záložka

Výstavy ruží  

V dňoch 23.-25. júna 2000 bola v kaštieli po prvýkrát zorganizovaná výstava ruží pod názvom Zámocké dni ruží, ktorá sa zopakovala aj v roku 2001. Po päťročnej prestávke – v roku 2006 – kedy uplynulo 60 rokov od smrti M. H. Chotekovej bola v kaštieli  obnovená tradícia výstav ruží pod názvom Dni hudby a ruží a na ňu od roku 2008 voľne nadväzujú kaštieľske Slávnosti ruží, ktoré s veľkým zanietením organizuje Alena Krátka z Hudobného múzea SNM.

ružový-aranžmánV decembri 2007 sa v kaštieli v Dolnej Krupej uskutočnila Slávnosť ruží ako predzvesť veľkolepých letných slávností, ktoré mali premiéru v roku 2008. Odvtedy sa každoročne v kaštieli uskutočňuje Slávnosť ruží. Dvojdňový festival hudby a ruží zahŕňa okrem výstavy ruží aj bohatý sprievodný program. Stovky návštevníkov si môžu prezrieť aj mauzóleum Chotekovcov, obecné múzeum, farský kostol a kryptu Brunsvikovcov.

V roku 2010 bola založená Ružiarska spoločnosť Márie Henriety Chotekovej. Je členom Slovenskej národnej ružiarskej spoločnosti a hlavným organizátorom Slávnosti ruží a uskutočňuje kroky na oživenie rozária v Dolnej Krupej.

Sústredenejšiu činnosť smerujúcu k popularizácii ružovej záhrady – jedného z divov obce a propagovaniu odkazu ružovej grófky vyvíja aj Občianske združenie Korompa, ktoré vzniklo už v roku 2005. OZ Korompa pripravilo v roku 2009 prvú výstavu fotografií zo života M. H. Chotekovej, ktorá bola prezentovaná v kaštieli v rámci Slávností ruží.

V roku 2010 bola počas ružových slávností uvedená publikácia Ružová grófka a jej svet Stanislava Petráša, ktorá je prvým krokom k lepšiemu poznaniu života a ružiarskeho diela M. H. Chotekovej. Zatiaľ posledným príspevkom k popularizácii jej dlhého a na bohatého života bola výstava Známa neznáma v zrenovovanom interiéri mauzólea – miesta jej posledného odpočinku v júni 2013.

 

RužE_záložka

20 rokov pre ruže a ružovú grófku  (1996-2016)

Všetky ružiarske aktivity, každá udalosť spojená s pestovaním, výsadbou ruží, či ich vystavovaním v našej obci, sú spojené s menom Márie Henriety Chotekovej.

V roku 1996 sme stáli na začiatku dlhej cesty objavovania príbehu ženy, ktorá sa na začiatku 20. storočia vďaka svojim počinom v ružiarstve stala pojmom v celej Európe. Vtedy tomu bolo 50 rokov, čo zomrela. Aj pripomínanie medzníkov Chotekovej života (nar. 24.11.1863, zomr. 13.2.1946) bolo dôležitou súčasťou aktivít v ďalších rokoch.

deti-s-ruž.-vencomPrvá etapa odkrývania jej života sa odvíjala od toho, ako zostal zafixovaný v kolektívnej pamäti staršej a najstaršej generácie, ktoré grófku ešte zažili. Už po roku bola na jej počesť odhalená pamätná tabuľa a potreba systematickejšie rozvíjať jej ružiarsky odkaz podmienila vznik združenípriateľov ruží nesúcich jej meno (1997 Medzinárodný Rosaclub, 2010 Ružiarska spoločnosť). Vďaka nim boli od roku 1996 vysadené stovky ruží. Námestie, verejné priestranstvá, ale aj predzáhradky a dvory rodinných domov krášlilo čoraz viac ruží. Popri hudobných tradíciách sa naša obec začala čoraz viac prezentovať v spojitosti s ružiarskym dielom grófky Chotekovej a ružami ako takými. Z Dolnej Krupej sa aj vďaka dobrovoľníckym aktivitám stala Dedina hudby a ruží.

Pribúdali fotografie, nové fakty a poznatky z jej dlhého života. Po roku 1997 začali vychádzať prvé články a reportáže. V roku 2000 bola v obci premiérová výstava ruží, v roku 2003 bola po nej pomenovaná ulica, jej ružová záhrada bola zaradená medzi divy obce. Od roku 2008 sa v kaštieli pravidelne uskutočňuje Slávnosť ruží, tešiaca sa veľkému záujmu verejnosti.

V roku 2010 vyšla útla knižka o jej živote a aj vďaka nej sa zažala nová vlna záujmu o jej osudy. V roku 2012 boli nadviazané kontakty s jej praneterami.  O rok na to, keď uplynulo 150 rokov od jej narodenia, mala svetovú premiéru ďalšia po nej pomenovaná ruža a vo vynovenom mauzóleu bola inštalovaná výstava o jej živote a zásluhách na rozvoji ružiarstva. Propagovanie odkazu ružovej grófky napomáha aj OZ Korompa, ktoré od roku 2013 realizuje aj archívny výskum, ktorý priebežne prináša nové zistenia a zaujímavé fakty.

V čase, kedy si pripomenieme 70. výročie jej smrti, sa datuje už 20 rokov odvtedy, čo našu obec navštívili priatelia ruží z Nemecka a podnietili záujem o poslednú príslušníčku šľachtického rodu, ktorá sa tu narodila i zomrela. Dolná Krupá sa v roku 2016 hrdo hlási k odkazu svojej najslávnejšej rodáčky – pestovateľky ruží a zakladateľke prvého rozária na našom území – Márie Henriety Chotekovej.

 

Rekapitulácia aktivít a udalostí, ktoré charakterizovali ružiarstvo v našej obci v rokoch 1996-2016

erb-z-ruží

logoRužiarsku spoločnosť nájdete aj na FACEBOOKU

Prílohy

REKAPITULÁCIA-20-ROKOV-RUŽIARSTVA-V-DOLNEJ-KRUPEJ-1996-2016.pdf

REKAPITULÁCIA-20-ROKOV-RUŽIARSTVA-V-DOLNEJ-KRUPEJ-1996-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 767,01 kB
Dátum vloženia: 13. 7. 2019 9:18
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 7. 2019 9:57
Autor: Správca Webu

7 divov Dolnej Krupej