Menu
Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru: Tomáš Baránek

Telefón: 0907 106 446

zbrojnicaTechnika:

  • 1 ks IVECO DAILY 65C15DCAS-25, 2 ks PS12, 1 ks PS-12 prerobená, 1 ks PS-16

 

 

AKCIE A MÍĽNIKY DHZ

2015

nove-vozidlo-22.10-500x330Rok 2015 sa do histórie dobrovoľného zboru zapíše ako jeden z najúspešnejších v celej histórii, možno nie z hľadiska dosiahnutých súťažných výsledkov, ale z pohľadu vybavenia hasičského zboru technikou a jeho zázemia. Hasičská zbrojnica slúžiaca svojmu účelu od roku 1968 – po renovácii fasády a výmene brán (2012) – prešla zásadnou rekonštrukciou interiéru.

Na úpravy a vybavenie hasičskej zbrojnice (vodoinštalácia a elektroinštalácia, oprava podlahy, nákup nábytku a ďalšieho potrebného vybavenia) obec schválila dotáciu 8 000 €. Priestory sa zmenili na nepoznanie a môžeme konštatovať, že po dlhom čase sú dôstojným miestom stretávania našich dobrovoľných hasičov. Návšteva-starostu-obce-a-poslancov-20.11.2015V tom istom roku pribudla aj nová výzbroj a výstroj.

20. novembra 2015 navštívili vynovenú zbrojnicu starosta obce Ing. Mihalovič a poslanci obecného zastupiteľstva. Mohli si prezrieť nielen zrekonštruované a rozšírené priestory hasičského zboru, ale aj nové vozidlo IVECO DAILY, ktoré v zbrojnici garážujú od októbra t. r.. Sprevádzal ich veliteľ DHZ a zároveň poslanec Klement Baránek.

2014

Mladšie družstvo žiakov sa dôsledne zoznamovalo s technikou a súťažnými pravidlami. V máji sme sa účasťou na sv. omši a položením venca k soche sv. Floriána- patróna hasičov, oslávili tento sviatok. Deti sa zúčastnili Okresnej súťaže Plameň v Zelenči, kde obsadili 4. miesto. Súťažili sme s jedným kolektívom, druhé družstvo sa pre malý počet tejto súťaže nemohlo zúčastniť. Muži sa taktiež pripravovali na Obvodovú previerku hasičských družstiev v Zelenči, za prítomnosti 35 družstiev sme sa umiestnili na 12. mieste. Ďalej sme sa zúčastnili na Okresnom cvičení v Horných Orešanoch zameranom na prácu na vodnej hladine a zakladaniu povodňových hrádzí.

V tomto roku sme zaznamenali zatiaľ 1 požiar- horenie peľu z topoľov pri Pivárni u Kajla, ktorý sa nám podaril úspešne lokalizovať a rovnako tak sme uskutočnili taktické cvičenie zamerané na výcvik mladých hasičov. Zúčastnili sme sa osláv 90. výročia založenia DHZ J. Bohunice, kde nám bol udelený pamätný list za dlhoročnú spoluprácu. V tomto roku sme získali právnu subjektivitu na základe čoho sme požiadali o dotáciu Ministerstva vnútra SR. Táto nám bola poskytnutá za určitých podmienok vo výške 2000 eur. Bola využitá na zakúpenie plávajúceho čerpadla a dvoch kusov zásahových oblekov.

2013

Družstvo žiakov absolvovalo Jarné kolo súťaže DHZ v Šúrovciach, kde spomedzi 16 družstiev skončili na 3 mieste. 5. mája 2013 sa pri príležitosti sv. Floriána sa uskutočnila v miestnom kostole slávnostná svätá omša. V tomto mesiaci sa družstvo mužov pripravovalo na previerku hasičských družstiev, ktorá sa konala v Hornej Krupej. Po súťaži sme absolvovali taktické cvičenie, ktoré bolo zamerané na čerpanie vody z miestneho potoka a zároveň si členovia preskúšali techniku a hadice. V júni sa konala v našej obci Okresná súťaž dobrovoľných hasičských družstiev za účasti domácich a 12 mužských družstiev, 4 družstiev žien a 2 družstiev dorastencov. Dobrovoľní hasiči sa aktívne podieľali na obecných oslavách 900 výročia 1. písomnej zmienky o obci. V sobotu mali praktickú ukážku a v nedeľu sa zúčastnili v sprievode obcou.V roku 2013 sa DHZ zúčastnilo pohárových súťaží v Špačinciach, v Kátlovciach. V septembri bol zaznamenaný požiar rodinného domu ,ktorý vznikol v skorých ranných hodinách u pána Šimanského, pátraním sa zistilo osobné zavinenie a miestny DHZ sa úspešne podieľal pri dohasení tohto požiaru.

2012
V sobotu 25. augusta 2012 sa v areáli uskutočnil OŠK tradičný Memoriál Stanislava Baránka. Akciu zorganizoval  obecný Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s OÚ. Súťažnou disciplínou bol požiarny útok s vodou v kategóriách ženy, muži a žiaci.

2011
02_120.-výročie-DHZV dňoch 26. a 27. augusta si Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci 2011 pripomenul 120. výročie existencie dobrovoľného hasičstva v Dolnej Krupej. Oslavy začali v piatok slávnostnou svätou omšou, po ktorej bol položený veniec pri soche patróna hasičov sv. Floriána. Potom sa sprievod presunul do obradnej siene obecného úradu, kde program pokračoval ocenením zaslúžilých členov DHZ. 

 

2009
Za účasti 9 družstiev dospelých hasičských zborov z okolia, 2 družstiev žien a 5 družstiev detí sa uskutočnil dňa 22.8.2009 na ihrisku Športového klubu Dolná Krupá V. ročník Memoriálu Stanislava Baránka. Víťazom sa stalo družstvo DHZ Paderovce, družstvo z Dolnej Krupej skončilo na 4. priečke.

2008
V Zelenči sa 23. mája 2008 uskutočnila Okresná súťaž detských požiarnych zborov PLAMEŇ aj za účasti malých reprezentantov našej obce. Súťaže sa zúčastnili chlapci a dievčatá našej základnej školy. Chlapci obsadili 9. miesto a dievčatá 3. miesto. Mladých hasičov vedú Klement Baránek a Ľubomír Pleško. Deťom želáme veľa úspechov v ich ďalšej činnosti.

2007
Dňa 18. augusta 2007 sa uskutočnil Memoriál Stanislava Baránka.

2006
19. augusta 2006 sa v areáli TJ uskutočnil Memoriál Stanislava Baránka. Súťaže dobrovoľných hasičských zborov sa zúčastnilo niekoľko družstiev z okolia.

Z HISTÓRIE DHZ

Obrazový materiál k textu nájdete v publikácii vydanej k 120. výročiu DHZ.

FAJEVERSKÝ SPOLOK (1891-1918)

V roku 1891 sa začalo, najprv bez oficiálnych štruktúr, s ochranou proti požiarom. Roku 1893 bol oficiálne zaregistrovaný „Fajeverský spolok“. Potrebné skúsenosti, ani technické vybavenie vtedy neboli k dispozícii, preto sa improvizovalo. Ako píše kronika: „…v roku 1892 sa spolok upevnil, sprísnila sa i disciplína a vtedy sa začala organizovaná požiarna ochrana, lebo tak nariadila obecná rada. Potom už aj ľudia začali veriť tomuto spolku a opierali sa o ich rady ako predchádzať požiaru a ako treba organizovane hasiť. Na pomoc prišla i prvá hasičská technika ručné striekačky a rôzne hasiace prostriedky. Prešlo sa takpovediac na vojenský spôsob, ustanovili veliteľa aj predsedu.“

Keďže tieto udalosti sa datujú do éry Rakúsko-Uhorskej monarchie, neprekvapuje, že veliteľskou rečou bola nemčina a maďarčina, preto sa v hasičskej hantírke udržalo aj do neskorších čias viacero cudzích výrazov, ktorých výslovnosť sa v domácom – slovenskom prostredí prispôsobila: „fajever“ (požiarnik), „čáko“, (prilba) „prézes“ (predseda), vigyazz (pozor)…

Za prvého fajeverského kapitána v Dolnej Krupej bol zvolený Alexander Tiberyi – hospodársky správca u vtedajšieho majiteľa kaštieľa grófa Choteka. Miesto predsedu, čo bola skôr čestná funkcia, zaujal práve mladý gróf Rudolf Chotek (1870-1921).

V tom čase mal každý hasič na dome pribitý štítok v úradnom jazyku Ö.T. önkén- tes tűzoltó (dobrovoľný hasič).

Kronika o tejto etape hovorí: „….boli vytvorené hasičské hliadky, ktoré boli vtedy veľmi prísne, zvlášť v lete chodili maďarskí žandári a jeden predstavený obce alebo jeden z fajeverov z domu do domu. V každom dome musela byť nádoba na vodu, jeden dlhý hák, rebrík a na dlhej tyči uviazané handry, ktoré sa máčali do vody a tak sa hasil požiar. Kto to nemal, bol pokutovaný 10 korunami, v tom čase to bol veľký peniaz. Málokto platil, lebo ľudia to dodržiavali. Ba i sami si chránili zvezené obilie. A keď v noci obhliadali stoh, takto si vzdychali: „Úroda tys´ bohatá, nebolas´ nám ohnom vzatá´. Lebo dobre vedeli, že keď im zhorí obilie, nebudú mať čo deťom dať…. Nebolo vtedy poisťovne, čo zhorelo, nikto nenahradil.“

Dnes by sme povedali, že existencia hasičského spolku spolu s opatreniami proti požiarom boli dobrou prevenciou a vznik „fajeverského“ spolku v Dolnej Krupej mal svoje opodstatnenie. Požiare boli skutočne čoraz zriedkavejšie a ak nejaké vznikli, tak skôr bez zavinenia ľudským faktorom. Ľudia sami pochopili, že ohňovej skaze sa dá predchádzať. Mementom, ktoré ich v tom utvrdzovalo, bol apokalyptický obraz, ktorý utkvel v pamäti všetkým, ktorí zažili ničivé požiare z rokov 1890 a 1892.

Ďalšími fajeverskými kapitánmi v obci boli učiteľ Martin Ľahvička (do r. 1914), Anton Semely – kováčsky majster, potom roľníci Ján Fíba a neskôr Justín Chynoranský.

Objavili sa aj prvé technické pomôcky: dvojkolesové a štvorkolesové striekačky na ručný pohon objednané a kúpené až v Budapešti. Pri ich obsluhe sa striedali ôsmi, resp. štyria chlapi.

Viac informácií o tom, ako začínal zásah starých fajeverov, sa nám zachovalo opäť vďaka údajom, ktoré svedomito zhromažďoval skúsený hasič a dlhoročný predseda ich tunajšej organizácie Teofil Sládeček:

„Pri požiari ten z občanov, ktorý bol najbližšie k hasičskej zbrojnici, musel vypriahnuť z voza a kone zapriahnuť k požiarnemu vozu so sudom. Druhý pár koní sa zapriahal do väčšej striekačky. (…) Mnohokrát sa stalo, že prišlo i viac konských poťahov. Ale nikto nežiadal žiadnu odmenu. Keď sa išlo k požiaru, hasiči dali často prednosť starej dvojkolesovej striekačke aj preto, že nemuseli zapriahať kone, ale štyria ju previezli až k potoku. K dispozícii mali dva veľké rebríky, strhávacie háky, hadice, savice a vedrá na vodu.“

Povinné ohňohasičstvo obce Dolná Krupá. Presne tak znel nápis na pečiatke, ktorú si dali vyhotoviť členovia spolku krátko po rozpade Rakúsko – Uhorska. Zmenil sa nielen oficiálny názov, ale aj činnosť hasičského zboru v nových podmienkach nabrala druhý dych.

Dobrovoľní hasiči sa v medzivojnovom období mohli pochváliť najlepšou organizačnou štruktúrou a najsilnejšou akcie- schopnosťou. Ich organizácia bola zo všetkých najpočetnejšia a zohrávala dominantnú úlohu pri organizovaní takmer každej akcie na obecnej úrovni. Keď sa stal hasičským veliteľom M. Bohunický, zrodila sa aj myšlienka uctenia si spoluobčanov, ktorí padli na bojiskách prvej svetovej vojny. Žiadna kultúrna a spoločenská udalosť, nijaké verejné zhromaždenie, či oficiálna slávnosť sa nezaobišla bez ich prítomnosti.

Povinnosť zriadiť hasičský zbor mala neskôr každá obec. V roku 1920 bol zriadený Dobrovoľný hasičský sbor (DHS), ktorého názov sa udržal až do roku 1953. Obecný výbor zvolil vedenie: veliteľom sa stal obchodník Ján Ištvanec a jeho zástupcom (miestoveliteľom) Michal Bohunický. Záujem bol veľký, veď po nábore sa prihlásilo 42 členov, zväčša mladých mužov. Ako zaznamenal T. Sládeček:„Obec dala opraviť staré čáka a zakúpili sa aj nové čapice a šaty. Neskoršie sa dali ušiť čierne blúzy a galoty, ale všetko zo svojich peňazí. Takto teda znovu ožil hasičský zbor v Dolnej Krupej.“

Po celoslovenskom zjazde hasičstva v Trenčíne (5.-6. 8. 1922) sa založila Zemská hasičská jednota. Jej členom sa stal aj dolnokrupský DHS.

A keďže stará prísaha z c.- k. monarchie už neplatila, bolo potrebné hasičský sľub – neoddeliteľnú súčasť stavovskej hrdosti – obnoviť. Stalo sa tak 22. mája 1923. Dobré meno našich hasičov sa šírilo aj za hranice chotára a pozvánky prichádzali jedna za druhou: na zraz do Bratislavy, na „posviacku praporu“ do Špačiniec, na okresné cvičenie do Suchej nad Parnou… Tak sa napríklad stalo, že pri odhaľovaní sochy generála Milana Rastislava Štefánika v Trnave tvorilo čestný špalier pražskej vládnej delegácii 42 uniformovaných hasičov z Dolnej Krupej.

Dobrovoľní hasiči však nikdy nezabúdali na svoju prvotnú povinnosť poslanie ochraňovať majetok a životy ľudí v prípade požiaru a ohrozenia. Na veliteľskom poste sa medzitým vystriedali Klement Baránek a František Jurík povolaním učiteľ.

Roku 1946 sa veliteľom stal Ľudovít Drdúl, posledný zo starej hasičskej školy, ktorý sa zasadzoval o kontinuitu s predvojnovým hasičstvom.

Z HASIČOV POŽIARNICI (1954-1991)

Neskôr sa činnosť hasičov zúžila na aktivity súvisiace iba s požiarnou ochranou. Miestna jednota Československého zväzu požiarnej ochrany tak znel nový oficiálny názov po roku 1954. Administratívnym zásahom sa z hasičov stali požiarnici. Od roku 1974 sa názov znovu menil na Základnú organizáciu Zväzu požiarnej ochrany ZO ZPO. Ľ. Drdúla vo vedúcich funkciách neskôr vystriedali Justín Kubovič, Ernest Žák, Ladislav Olšovský, Teofil Sládeček, Stanislav Baránek a Klement Baránek ml. Požiarov ubúdalo, naopak nová moderná technika pribúdala, požiarnici sa pravidelne zúčastňovali súťaží a zasahovali najmä na družstevných lánoch pri žatevných požiaroch, hasili stohy slamy, strniská i nepokosené obilie, ktoré sa ocitalo v plameňoch takmer pravidelne. Len v rokoch 1952-1987 horelo najmenej 15-krát. Pomerne často horeli aj staré drevené šopy a stodoly. Posledný záznam je zo septembra 1968, kedy zhoreli hneď dve a zrejme patrili k posledným v obci, pretože požiare týchto objektov v neskoršom období prakticky vymizli. Od 70- tych rokov sa častejšie zasahovalo pri samovznietení uhlia v rodinných domoch zdokumentované sú aspoň prípady, keď bol potrebný odborný zásah (1977, 1984, 1987). Tým, že sa do rodinných domov zaviedlo vykurovanie plynom, aj táto forma požiarov postupne zanikla.

Požiare rodinných domov sa našťastie stali skôr zriedkavosťou. Rodinný dom v Dolnej Krupej zhorel do tla naposledy v marci 1957, kedy sa plameň rozšíril od udiarne.

Požiarnici sa od roku 1968 mohli tešiť z novej požiarnej zbrojnice, ktorej otvorenie 4. augusta 1968 sprevádzal aj bohatý program. Vystriedala nevyhovujúcu „strekáren“ (podľa uložených striekačiek), ako sa ľudovo nazývalo staručké miesto, v ktorom sa azda od konca 19. storočia uschovávala hasičská technika. A jej sprevádzkovanie bolo naozaj potrebné, o čom nás presvedčia slová T. Sládečka: „Stará zbrojnica, to bol len taký prístrešok v podobe šikmej strechy prilepenej na stene domu Vincenta Bohunického.( na rozhraní dnešnej Hlavnej ulice a ul. Hoštáky) Zbrojnica mala dvoje východové dvere (…) tradične drevené. Výška bola malá, spredu asi 2,20 m vzadu 2,40 m.“

Bývali v nej striekačky, najprv dve ručné (dvoj- a štvorkolesová), dlhé hasičské rebríky, strhávacie háky, vedrá a v policiach osobná výstroj hasičov. Keď pribudla nová motorová striekačka a malé 1,5 tonové auto zn. Opel, táto technika vytlačila staré striekačky, ktoré, keď neslúžili pôvodnému účelu, boli ponechané svojmu osudu, zub času na nich zanechal stopy, a preto sa žiadna z nich do dnešných dní nezachovala.

K STOROČNICI V ROKU 1991

 Aj v nových pomeroch demokratického štátu po roku 1989 pretrvalo označenie požiarnik. Od roku 1991 sa názov hasičskej organizácie čiastočne upravil na ZO Dobrovoľnej požiarnej ochrany.

Dňa 7. júla 1991 sa uskutočnili oslavy storočnice založenia hasičstva v Dolnej Krupej. Bola to dôstojná pripomienka zašlých čias, keď na pleciach členov hasičského spolku spočíval najväčší diel kultúrno-spoločenského diania v obci. Pri oslave okrúhleho jubilea pútal najväčšiu pozornosť sprievod na čele s historickou striekačkou ťahanou konským dvojzáprahom, vlajkosláva, uniformy, hostia a delegáti, dychová hudba, spevácka skupina a moderná hasičská technika. Vo farskom kostole sa doobeda celebrovala slávnostná svätá omša za požiarnikov, kládli sa kvety k soche patróna sv. Floriána, čestná zastávka bola pri pomníku padlým, kde boli zapálené sviece. Sprievod prešiel časťou obce a dorazil do areálu TJ, kde oslavy pokračovali samostatným programom.

Najväčší podiel na dôstojnej pripomienke storočnej histórie dolnokrupského hasičstva mal okrem členov ZO najmä jej vtedajší predseda Teofil Sládeček, ktorý predniesol aj slávnostný prejav. Práve on odhodlane drží štafetu veľkej slávy dobrovoľných hasičov v Dolnej Krupej.

Najcennejšie v tomto smere boli jeho spomienky z roku 1993. Na ich základe sa podarilo rekonštruovať históriu hasičstva v Dolnej Krupej. Aj vďaka nim vieme, že hasičský zbor u nás patril k prvým v okrese Trnava.

V NOVOM STOROČÍ

K pôvodnému a tradičnému označeniu hasič sa predsa časom vrátilo. Presne pred desiatimi rokmi v roku 2001 NR SR prijala zákon, v ktorom oficiálne zavádza staronové výrazy hasičstvo a hasiči.

V súčasnosti má DHZ Dolná Krupá 44 členov, z toho 3 ženy. Predsedom je Ladislav Olšovský a veliteľom Klement Baránek. DHZ plní úlohy, ktoré dostáva od OHZ a to pri výchove mladých hasičov, plnení taktických cvičení pre členov DHZ a v zdokonaľovaní sa v hasičskej technike pri zásahu pri požiari, či inej živelnej pohrome.

Náš DHZ sa každoročne zúčastňuje Obvodových previerok. Tu sa umiestňujeme na popredných miestach a často postupujeme do Okresných súťaží, v ktorých dosahujeme pekné výsledky. Najväčší úspech sme zaznamenali v roku 1998, kedy sme sa stali majstrami okresu. Bol to úspech celej DHZ, ktorý bol však zatienený smrťou vtedajšieho veliteľa pána Stanislava Baránka. V hodnotení aktivite OV DHZ sa pravidelne zo 44 družstiev umiestňujeme do 6. miesta.

DHZ v Dolnej Krupej už pravidelne organizuje Memoriál Stanislava Baránka, na ktorom sa zúčastňujú najmä kolektívy DHZ z okolitých obcí.

Dňa 5. mája 2009 bol na návrh OV DHZ prijatý u prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča pri príležitosti osláv dňa hasičov veliteľ Klement Baránek. Významnou udalosťou v roku 2010 bolo vysvätenie novej hasičskej zástavy a zakúpenie šiestych kusov hadíc. V roku 2011 sa začalo s rekonštrukciou hasičskej zbrojnice. Prišlo k výmene brán, okien a dverí. Každoročne sa v rámci rozpočtu OÚ v   Dolnej Krupej zakupujú pracovné či vychádzkové uniformy, či zimné plášte.

Zásahovú činnosť za posledné roky tvorili zásahy pri požiaroch a to dva požiare rodinných domov v Dolnej Krupej a taktiež v rovnakom počte v Hornej Krupej, jeden požiar v areáli kaštieľa, drobné požiare na smetisku, ochrana pri žatevných prácach.

V dnešnej dobe vzniká požiarov omnoho menej ako v minulosti, no stále viac narastá nebezpečenstvo záplav a povodní. Obec v roku 2002 zasiahla veľká povodeň, pri ktorej boli zaplavené rodinné domy a záhrady, v ktorých výška vody dosahovala až 80 cm. Aj odčerpávanie vody zo zatopených domov patrilo k náplni DHZ. Bola to najväčšia povodeň za posledných 100 rokov. Záplavy sa opakujú skoro každý rok a nám stále chýba dlho sľubované plávajúce čerpadlo, ktoré by malo byť najmä v dnešnej dobe nevyspytateľného počasia súčasťou každých väčších obecných DHZ.

Prílohy

120.-výročie-dobrovoľného-hasičstva-v-D.-Krupej_zborník.pdf

120.-výročie-dobrovoľného-hasičstva-v-D.-Krupej_zborník.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,23 MB

120.-výročie-dobrovoľného-hasičstva-v-D.-Krupej_zborník.pdf

120.-výročie-dobrovoľného-hasičstva-v-D.-Krupej_zborník.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,23 MB
Dátum vloženia: 12. 7. 2019 20:03
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 8. 2019 11:38
Autor: Správca Webu

7 divov Dolnej Krupej