Dolná Krupá - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - VZN 1/2023 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a miestnom poplatku za rozvoj na území obce Dolná Krupá

Dátum zvesenia: 16. 12. 2022 Zodpovedá: Diana Lehotova