Dolná Krupá - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty Obecného úradu a Spoločného obecného úradu

Kontakty obecný úrad

Telefón: 033 55 77 101
                 033 55 77 253
 

STAROSTA OBCE:

Mgr. MAREK DEKAN

telefón: 0905 594 439
e-mail: starosta@dolnakrupa.sk

 

REFERÁT VNÚTORNEJ SPRÁVY, EKONOMIKY, PERSONALISTIKY A MIEZD:

JUDr. MARCELA Šúbertová– vedúca referátu

Agenda :  zmluvné vzťahy obce, príprava a spracovanie dokumentov obecného zastupiteľstva, projekty, výzvy a dotácie, sociálna agenda, verejné obstarávanie, personálna agenda

telefón: 033 5577 101 

e-mail: ekonomika@dolnakrupa.sk 

 

JARMILA DEKANOVÁ, referent

Agenda:  podatelňa, správa miestnych daní, poplatky obce, odpadové hospodárstvo a ochrana zelene,  hrobové miesta, stavebná  činnosť, osvedčovanie listín a podpisov, evidencia pobytu, pokladňa

telefón: 033 55 77 253

e-mail: dane@dolnakrupa.sk

 

ADRIANA IŠTVANCOVÁ, referent

Agenda: pokladňa, matričná činnosť, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie listín a podpisov, evidencia pobytu, správa miestnych daní, poplatky obce, stavebná činnosť

telefón: 033 5577 253 

e-mail: matrika@dolnakrupa.sk 

 

Ing. JÁN CHALÚPEK, referent

Agenda: účtovníctvo, faktúry, mzdy

e-mail: ucto@dolnakrupa.sk

 

DIANA LEHOTOVÁ, referent

Agenda:   kultúrna činnosť

telefón:  033 5577 101 

e-mail: kultura@dolnakrupa.sk 

 

REFERÁT KOMUNÁLNYCH SLUŽIEB A ÚDRŽBY

TIBOR ANETTA

Agenda : správca budov, zamestnanec s prevahou opravárenskej a údržbárskej práce,  koordinovanie prác zamestnancov s prevahou fyzickej práce 

telefón: 0917 285 611

e-mail: udrzba@dolnakrupa.sk

 

Verejné osvetlenie

0917 285 611
Závady a poruchy – vodovod a kanalizácia 033 / 59 66 182
Spadnutý strom 0917 285 611
Porucha elektrickej energie 0800 111 567
Porucha plynu 0850 111 727
Hasiči, požiar a záplavy 112 alebo 0907 106 446
Lekáreň 033/5583300
Detský lekár MUDr. Milan Bílik 033/557 72 54

Všeobecný lekár pre dospelých
MUDr. Ján Lančarič

 033/557 71 35
Stomatologická ambulancia 033/55 77 209
Slovenská pošta 033 / 55 77 158
Základná škola https://zsdkrupa.edupage.org/contact/
Materská škola https://mskrupa.edupage.org/ 

 

Kontakty Spoločný obecný úrad:

WEB:    https://soutt.sk

Zsigraiová Daniela, Ing. arch.

033 5354 092 zsigraiova@soutt.sk stavebný úrad pre obec Dolná Krupá samostatný odborný referent
Ing. Erika Nemčeková 033 5564 402 nemcekova@soutt.sk   prednostka SOcÚ

Emília Púčiková

Michaela Hudecová 

033 5354 090  

 

podatelňa

 

 

Mgr. Iveta Mečírová 

 

033 5354 091

 

mecirova@soutt.sk

súhlas na výrub stromov a súhlas na MZZO samostatný odborný referent
JUDr. Silvia Bobko Remenárová 033 5354 091 bobkoremenarova@soutt.sk právne oddelenie samostatný odborný referent

PhDr. Mária

 Gavenčiaková

033 5564 710

gavenciakova@soutt.sk sociálne služby samostatný odborný referent