Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2020

VZN č. 1- 2020 o daniach a odpadoch 2020

VZN č. 1- 2020 o daniach a odpadoch 2020 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 573,35 kB
Vložené: 29. 1. 2020

VZN č. 2 -2020 o službách poskytovaných obcou

VZN č. 2 -2020 o službách poskytovaných obcou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 539,91 kB
Vložené: 29. 1. 2020

Rok 2019

VZN č. 4/2019 o pohrebníctve

VZN č. 4 o pohrebníctve.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 370,93 kB
Vložené: 23. 9. 2019

VZN č. 5/2019

VZN_._5_vka_prspevku_na_deti_Z.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,92 kB
Vložené: 16. 7. 2019

VZN č. 3/2019

VZN_._3_poskytovanie_dotci_a_prlohy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 533,45 kB
Vložené: 16. 7. 2019

Návrh VZN č. 5/2019

Materil_k_bodu_3_Nvrh_VZN_._5_vka_prspevku_na_deti_Z.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,18 kB
Vložené: 7. 6. 2019

Návrh VZN č. 4/2019

Materil_k_bodu_4_Nvrh_VZN_._4__o_pohrebnctve.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,07 kB
Vložené: 7. 6. 2019

Návrh VZN č. 3/2019

Materil_k_bodu_1_Nvrh_VZN_._3_poskytovanie_dotci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 550,2 kB
Vložené: 7. 6. 2019

Rok 2018

VZN č.2/2019

VZN_c_2_2019_zmena_VZN_4_2013__vyska_dotacie_na_dieta_MS_a_na_ziaka_SZ...pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,85 kB
Vložené: 7. 11. 2018

VZN č.4/2018

VZN_c_4_2018_zmena_VZN_4_2013__vyska_dotacie_na_dieta_MS_a_na_ziaka_SZ..__kpia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,75 kB
Vložené: 7. 11. 2018

VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO na rok 2019

VZN_12019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,23 MB
Vložené: 7. 11. 2018

Návrh-VZN c_2_2019_zmena VZN 4_2013_ vyska dotacie na dieta MS a na ziaka SZ..

Nvrh-VZN_c_2_2019_zmena_VZN_4_2013__vyska_dotacie_na_dieta_MS_a_na_ziaka_SZ...pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,38 kB
Vložené: 23. 10. 2018

Návrh VZN č. 4/2018, ktorým sa mení VZN č. 4/2013

Nvrh-VZN_c_4_2018_zmena_VZN_4_2013__vyska_dotacie_na_dieta_MS_a_na_ziaka_SZ...pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,94 kB
Vložené: 13. 6. 2018

VZN č. 3/2018 - Zmeny a doplnky 04/2017 Územného plánu obce Dolná Krupá

VZN_32018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,23 MB
Vložené: 30. 5. 2018

Rok 2017

VZN č.2/2018-zmena VZN č.4/2013 o financovaní MŠ a škol.zariadení v zriaď.pôsobnosti obce D.Krupá a o financovaní záujm.aktivít detí

VZN_c_2_2018_zmena_VZN_4_2013__vyska_dotacie_na_dieta_MS_a_na_ziaka_SZ....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,57 kB
Vložené: 15. 12. 2017

VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO

VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,33 MB
Vložené: 15. 12. 2017

Návrh VZN č.2/2018-zmena VZN 4/2013-výška dotácie na dieťa MŠ a žiaka ŠZ

Navrh-VZN_c_2_2018_zmena_VZN_4_2013__vyska_dotacie_na_dieta_MS_a_na_ziaka_SZ...pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,05 kB
Vložené: 28. 11. 2017

VZN_c.5.2017_o_mieste_a_case_zapisu_a_o_vyske_mes.prisp.na_ciastoc._uhradu_vydavkov_skol_a_SZ.pdf

VZN_c.5.2017_o_mieste_a_case_zapisu_a_o_vyske_mes.prisp.na_ciastoc._uhradu_vydavkov_skol_a_SZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 378,21 kB
Vložené: 21. 9. 2017

VZN č. 4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Dolná Krupá

VZN_42017_o_poskyt._dotci_z_rozp.ObceD._Krup.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Vložené: 4. 5. 2017

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2017

prloha_._1k_VZN.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 78 kB
Vložené: 6. 3. 2017

VZN č. 3/2017

VZN_3-2017.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34 kB
Vložené: 6. 3. 2017

Rok 2016

Návrh VZN č.11/2016-zmena VZN č.4/2013

nvrhVZN__11_2016_zmena_VZN_4_2013__vka_dotcie_na_diea_M_a_na_iaka_S..._-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,97 kB
Vložené: 28. 10. 2016

VZN__11_2016_zmena_VZN_4_2013_výška_dotácie_na_dieťa_MŠ_a_na_žiaka_ŠZ..._-__kpia.pdf

VZN__11_2016_zmena_VZN_4_2013__vka_dotcie_na_diea_M_a_na_iaka_S..._-__kpia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,94 kB
Vložené: 18. 11. 2016

VZN_c_2_2017_zmena_VZN_4_2013__vyska_dotacie_na_dieta_MS_a_na_ziaka_SZ...pdf

VZN_c_2_2017_zmena_VZN_4_2013__vyska_dotacie_na_dieta_MS_a_na_ziaka_SZ...pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,4 kB
Vložené: 16. 12. 2016

VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku na komunálne odpady a DSO

VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,33 MB
Vložené: 16. 12. 2016

VZN č. 10/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Krupá

VZN_._10_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 508,2 kB
Vložené: 13. 6. 2016

VZN 9 /2016- poskytovanie príspevkov na riešenie zložitých sociálnych situácií

VZN_poskytovanie_soc.dvky_9-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,38 kB
Vložené: 29. 2. 2016

VZN č. 8/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Dolná Krupá

VZN-8_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,01 MB
Vložené: 29. 2. 2016

Rok 2015

VZN č. 5/2016 o výške mes. prísp. na čiastoč. úhradu výdavkov škôl a ŠZ

VZN_._5-2016_o_vke_mes._prsp._na_iasto._hradu_vdavkov_k_a_Z.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,98 kB
Vložené: 14. 12. 2015

VZN č. 3/2016 o o úhradách za poskytované služby obcou Dolná Krupá

VZN___3-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,88 kB
Vložené: 14. 12. 2015

VZN č. 4/2016 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Dolná Krupá

VZN_4-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,8 kB
Vložené: 14. 12. 2015

VZN č. 2/2016 o určení pravidiel času predaj v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dolná Krupá

VZN_2-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,46 kB
Vložené: 14. 12. 2015

VZN č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a droabné stavebné odpady

VZN_1-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,72 kB
Vložené: 14. 12. 2015

Príloha č. 1 k VZN č. 4/2015

vzn_2015-04-o-zmene-upn-priloha1.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 106 kB
Vložené: 14. 5. 2015

VZN č. 7/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dolná Krupá

VZN_._7-2016_o_poskyt._dotci_z_rozp.ObceD.Krup_s_prl..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB
Vložené: 14. 12. 2015

VZN č. 6/2016-zmena VZN č. 4/2013- výška dotácie na dieťa MŠ a na žiaka ŠZ

VZN_._6-2016-zmena_VZN_._4-2013-_vka_dotcie_na_diea_M_a_na_iaka_Z.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,7 kB
Vložené: 14. 12. 2015

Rok 2014

VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Dolná Krupá

vzn_2015-02-o-trhovistiach.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 59,5 kB
Vložené: 18. 11. 2014

VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2015

vzn_2015-01-o-miestnych-daniach.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 103,5 kB
Vložené: 18. 11. 2014

VZN č. 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Dolná Krupá

vzn_2014-04-o-podmienkach-predaja.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 62,5 kB
Vložené: 17. 3. 2014

VZN č. 3/2014 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu obce Dolná Krupá vyhlásená vzn č. 49/2005 zo dňa 24.06.2005

vzn_2014-03-zmena-uzemneho-planu.doc.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34 kB
Vložené: 17. 3. 2014

Rok 2013

VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2014

vzn_2014-01-o-miestnych-daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,04 kB
Vložené: 20. 12. 2013

VZN č. 5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Dolná Krupá

vzn_2013-05_o-nakladani-s-ko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 704,38 kB
Vložené: 17. 6. 2013

VZN č. 3/2013 ktorým sa vydáva doplnok č. 1 k VZN č. 2/2011 o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku na území obce Dolná Krupá

vzn_2013-03_o-prevadzkovani-pohrebiska-k-vzn2011-02.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29 kB
Vložené: 16. 4. 2013

Rok 2012

VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2013

vzn_2013-01_o_miestnych_daniach_a_poplatkoch.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 94,5 kB
Vložené: 17. 12. 2012

VZN č. 5/2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci Dolná Krupá

vzn_2012-05_o_drzani_psov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 58,5 kB
Vložené: 31. 7. 2012

VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2012

vzn_2012-01_o_miestnych_daniach_a_poplatkoch_za_ko.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 95 kB
Vložené: 18. 1. 2012

Rok 2011

VZN č. 3/2011 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

vzn_2011-03_o_financnych_prispevkoch_na_rodinu_pre_dieta.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 74,5 kB
Vložené: 5. 1. 2011

Rok 2010

VZN č. 2/2011 o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku na území obce Dolná Krupá

vzn_2011-02_o_pohrebisku.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 60,5 kB
Vložené: 14. 12. 2010

VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2011

vzn_2011-01_o_miestnych_daniach_a_poplatkoch_za_ko.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 97 kB
Vložené: 13. 12. 2010

Rok 2009

VZN č. 2/2010 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

vzn_o_opatrovatelskej_sluzbe.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 53,5 kB
Vložené: 23. 12. 2009

VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2010

vzn_o_poplatkoch_za_odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 100 kB
Vložené: 30. 11. 2009

Rok 2008

VZN č. 7/2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Dolná Krupá

o_poplatkoch_za_znecistovanie_ovzdusia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 58,5 kB
Vložené: 20. 12. 2008

VZN č. 6/2009 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dolná Krupá

o_urceni_casu_predaja.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38 kB
Vložené: 20. 12. 2008

VZN č. 3/2009 o úhradách za poskytované služby obcou Dolná Krupá

2016_o_hradch.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44,5 kB
Vložené: 20. 12. 2008

VZN č. 2/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Dolná Krupá

opatrovatelska_sluzba.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40 kB
Vložené: 15. 12. 2008

Rok 2006

VZN č.51/2006 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

vzn_o_socialnopravnej_ochrane_deti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 160,5 kB
Vložené: 14. 12. 2006

Aktuálne počasie

dnes, streda 25. 11. 2020
oblačno 3 °C 0 °C
štvrtok 26. 11. polojasno 3/0 °C
piatok 27. 11. zamračené 4/0 °C
sobota 28. 11. jasná obloha 4/0 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

7 divov Dolnej Krupej