Menu
Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2024

VZN č. 2/2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Krupá

VZN č. 2_2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Krupá.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,61 kB

VZN 3/2023 o službách poskytovaných obcou Dolná Krupá a poplatkoch za tieto služby

VZN-3-2023-o-službách-poskytovaných-obcou-Dolná-Krupá-a-o-poplatkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 591,38 kB

Rok 2023

VZN č. 2/2023 Zmeny a doplnky 08/2022 Územného plánu obce Dolná Krupá

VZN č. 2-2023 Zmeny a doplnky 08_2022 Územného plánu obce Dolná Krupá.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,24 kB

Rok 2022

Rok 2021

VZN č. 3/2021 o vysporiadaní užívania majetku obce a o určení obvyklého nájomného za prenájom

VZN č. 3 o vysporiadaní užívania obecného majetku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,32 kB

VZN č. 2/2021 o službách poskytovaných obcou Dolná Krupá a o poplatkoch za tieto služby

VZN č. 2 o službách poskytovaných obcou.docx.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,16 kB

VZN č. 1/2021 o miestnych pamätihodnostiach na území obce Dolná Krupá

VZN 1 o miestnych pamiatkach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 361,07 kB

Rok 2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2019 o podmienkach a spôsobe prijímania detí do materskej školy, o výške a spôsobe úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských v obci Dolná Krupá

Dodatok č. 1 k VZN č. 5 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov ZŠ.docx.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,52 kB

VZN č. 3/2020 Zmeny a doplnky 06/2019 Územného plánu obce Dolná Krupá

VZN č. 3 na zmenu ÚP č. 06- 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 336,36 kB

Rok 2019

VZN č. 5/2019

VZN_._5_vka_prspevku_na_deti_Z.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,92 kB

VZN č. 3/2019

VZN_._3_poskytovanie_dotci_a_prlohy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 533,45 kB

VZN č. 7/2019 Zmeny a doplnky 05/2018 Územného plánu obce Dolná Krupá

VZN č. 7 na Zmenu územného plánu obce 05-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 336,5 kB

Rok 2018

VZN č. 3/2018 - Zmeny a doplnky 04/2017 Územného plánu obce Dolná Krupá

VZN_32018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,23 MB

VZN č.2/2019

VZN_c_2_2019_zmena_VZN_4_2013__vyska_dotacie_na_dieta_MS_a_na_ziaka_SZ...pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,85 kB

Rok 2017

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2017

prloha_._1k_VZN.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 78 kB

VZN č. 3/2017

VZN_3-2017.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34 kB

Rok 2016

VZN__11_2016_zmena_VZN_4_2013_výška_dotácie_na_dieťa_MŠ_a_na_žiaka_ŠZ..._-__kpia.pdf

VZN__11_2016_zmena_VZN_4_2013__vka_dotcie_na_diea_M_a_na_iaka_S..._-__kpia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,94 kB

VZN 9 /2016- poskytovanie príspevkov na riešenie zložitých sociálnych situácií

VZN_poskytovanie_soc.dvky_9-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,38 kB

Rok 2015

VZN č. 4/2016 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Dolná Krupá

VZN_4-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,8 kB

Príloha č. 1 k VZN č. 4/2015

vzn_2015-04-o-zmene-upn-priloha1.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 106 kB

Rok 2014

Rok 2013

VZN č. 4/2013 O financovaní MŠ a škol.zariadení

Scan_20231109_132018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,06 MB

Rok 2012

VZN č. 5/2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci Dolná Krupá

vzn_2012-05_o_drzani_psov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 58,5 kB

Rok 2011

VZN č. 3/2011 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

vzn_2011-03_o_financnych_prispevkoch_na_rodinu_pre_dieta.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 74,5 kB

Rok 2009

VZN č. 2/2010 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

vzn_o_opatrovatelskej_sluzbe.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 53,5 kB

Rok 2008

VZN č. 7/2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Dolná Krupá

o_poplatkoch_za_znecistovanie_ovzdusia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 58,5 kB

Rok 2006

VZN č.51/2006 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

vzn_o_socialnopravnej_ochrane_deti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 160,5 kB

7 divov Dolnej Krupej