Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30
1
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2023

VZN č. 2/2023 Zmeny a doplnky 08/2022 Územného plánu obce Dolná Krupá

VZN č. 2-2023 Zmeny a doplnky 08_2022 Územného plánu obce Dolná Krupá.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,24 kB

Rok 2022

Rok 2021

VZN č. 3/2021 o vysporiadaní užívania majetku obce a o určení obvyklého nájomného za prenájom

VZN č. 3 o vysporiadaní užívania obecného majetku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,32 kB

VZN č. 2/2021 o službách poskytovaných obcou Dolná Krupá a o poplatkoch za tieto služby

VZN č. 2 o službách poskytovaných obcou.docx.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,16 kB

VZN č. 1/2021 o miestnych pamätihodnostiach na území obce Dolná Krupá

VZN 1 o miestnych pamiatkach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 361,07 kB

Rok 2019

VZN č. 5/2019

VZN_._5_vka_prspevku_na_deti_Z.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,92 kB

VZN č. 3/2019

VZN_._3_poskytovanie_dotci_a_prlohy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 533,45 kB

VZN č. 7/2019 Zmeny a doplnky 05/2018 Územného plánu obce Dolná Krupá

VZN č. 7 na Zmenu územného plánu obce 05-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 336,5 kB

Rok 2018

VZN č. 3/2018 - Zmeny a doplnky 04/2017 Územného plánu obce Dolná Krupá

VZN_32018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,23 MB

VZN č.2/2019

VZN_c_2_2019_zmena_VZN_4_2013__vyska_dotacie_na_dieta_MS_a_na_ziaka_SZ...pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,85 kB

VZN č.4/2018

VZN_c_4_2018_zmena_VZN_4_2013__vyska_dotacie_na_dieta_MS_a_na_ziaka_SZ..__kpia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,75 kB

Rok 2017

VZN č.2/2018-zmena VZN č.4/2013 o financovaní MŠ a škol.zariadení v zriaď.pôsobnosti obce D.Krupá a o financovaní záujm.aktivít detí

VZN_c_2_2018_zmena_VZN_4_2013__vyska_dotacie_na_dieta_MS_a_na_ziaka_SZ....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,57 kB

VZN_c.5.2017_o_mieste_a_case_zapisu_a_o_vyske_mes.prisp.na_ciastoc._uhradu_vydavkov_skol_a_SZ.pdf

VZN_c.5.2017_o_mieste_a_case_zapisu_a_o_vyske_mes.prisp.na_ciastoc._uhradu_vydavkov_skol_a_SZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 378,21 kB

VZN č. 4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Dolná Krupá

VZN_42017_o_poskyt._dotci_z_rozp.ObceD._Krup.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2017

prloha_._1k_VZN.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 78 kB

VZN č. 3/2017

VZN_3-2017.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34 kB

Rok 2016

VZN__11_2016_zmena_VZN_4_2013_výška_dotácie_na_dieťa_MŠ_a_na_žiaka_ŠZ..._-__kpia.pdf

VZN__11_2016_zmena_VZN_4_2013__vka_dotcie_na_diea_M_a_na_iaka_S..._-__kpia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,94 kB

VZN_c_2_2017_zmena_VZN_4_2013__vyska_dotacie_na_dieta_MS_a_na_ziaka_SZ...pdf

VZN_c_2_2017_zmena_VZN_4_2013__vyska_dotacie_na_dieta_MS_a_na_ziaka_SZ...pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,4 kB

VZN 9 /2016- poskytovanie príspevkov na riešenie zložitých sociálnych situácií

VZN_poskytovanie_soc.dvky_9-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,38 kB

Rok 2015

VZN č. 5/2016 o výške mes. prísp. na čiastoč. úhradu výdavkov škôl a ŠZ

VZN_._5-2016_o_vke_mes._prsp._na_iasto._hradu_vdavkov_k_a_Z.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,98 kB

VZN č. 3/2016 o o úhradách za poskytované služby obcou Dolná Krupá

VZN___3-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,88 kB

VZN č. 4/2016 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Dolná Krupá

VZN_4-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,8 kB

Príloha č. 1 k VZN č. 4/2015

vzn_2015-04-o-zmene-upn-priloha1.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 106 kB

VZN č. 7/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dolná Krupá

VZN_._7-2016_o_poskyt._dotci_z_rozp.ObceD.Krup_s_prl..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB

VZN č. 6/2016-zmena VZN č. 4/2013- výška dotácie na dieťa MŠ a na žiaka ŠZ

VZN_._6-2016-zmena_VZN_._4-2013-_vka_dotcie_na_diea_M_a_na_iaka_Z.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,7 kB

Rok 2014

VZN č. 4/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Dolná Krupá

vzn_2014-04-o-podmienkach-predaja.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 62,5 kB

Rok 2013

VZN č. 5/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Dolná Krupá

vzn_2013-05_o-nakladani-s-ko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 704,38 kB

VZN č. 3/2013 ktorým sa vydáva doplnok č. 1 k VZN č. 2/2011 o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku na území obce Dolná Krupá

vzn_2013-03_o-prevadzkovani-pohrebiska-k-vzn2011-02.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29 kB

Rok 2012

VZN č. 5/2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci Dolná Krupá

vzn_2012-05_o_drzani_psov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 58,5 kB

VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2012

vzn_2012-01_o_miestnych_daniach_a_poplatkoch_za_ko.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 95 kB

Rok 2011

VZN č. 3/2011 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

vzn_2011-03_o_financnych_prispevkoch_na_rodinu_pre_dieta.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 74,5 kB

Rok 2010

VZN č. 2/2011 o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku na území obce Dolná Krupá

vzn_2011-02_o_pohrebisku.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 60,5 kB

VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Krupá na rok 2011

vzn_2011-01_o_miestnych_daniach_a_poplatkoch_za_ko.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 97 kB

Rok 2009

VZN č. 2/2010 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

vzn_o_opatrovatelskej_sluzbe.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 53,5 kB

Rok 2008

VZN č. 7/2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Dolná Krupá

o_poplatkoch_za_znecistovanie_ovzdusia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 58,5 kB

VZN č. 3/2009 o úhradách za poskytované služby obcou Dolná Krupá

2016_o_hradch.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44,5 kB

Rok 2006

VZN č.51/2006 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

vzn_o_socialnopravnej_ochrane_deti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 160,5 kB

Rok 2020

VZN č. 2/2020 o službách poskytovaných obcou Dolná Krupá a o poplatkoch za tieto služby

VZN č. 2 -2020 o službách poskytovaných obcou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 539,91 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2019 o podmienkach a spôsobe prijímania detí do materskej školy, o výške a spôsobe úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských v obci Dolná Krupá

Dodatok č. 1 k VZN č. 5 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov ZŠ.docx.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,52 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Krupá

Dodatok č. 1 k VZN č. 10 o nakladaní s komunálnymi odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 439,86 kB

VZN č. 3/2020 Zmeny a doplnky 06/2019 Územného plánu obce Dolná Krupá

VZN č. 3 na zmenu ÚP č. 06- 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 336,36 kB

7 divov Dolnej Krupej