Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Správy

Vážení spoluobčania.

Slovensko sa pripravuje na sčítanie obyvateľov. Organizuje ho Štatistický úrad SR v spolupráci so samosprávami, začne sa 15. februára a potrvá do 31. marca 2021.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia, ktorí majú v Slovenskej republiky trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, a zároveň občania Európskej únie, ktorí majú na jej území obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Všetky údaje vyplnené vo formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie je prvýkrát vo svojej než ako storočnej histórii plne elektronické. Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút, na výber majú občania pri tom tri možnosti:

  •  tvz. samosčítanie, teda osobné vyplnenie sčítacieho formuláru (bude dostupný online na stránke scitanie.sk aj v mobilnej aplikácii),
  •  návšteva kontaktného sčítacieho miesta na obecnom úrade (s pomocou tzv.  stacionárneho asistenta),
  •  sčítanie priamo v domácnosti občana (s pomocou tzv. mobilného asistenta).

O  návštevu mobilného asistenta v domácnosti (napr. z dôvodu imobility občanov) bude možné požiadať na obecnom úrade. 

Viac informácií (aj s informatívnym videom) získate na linku:

https://vimeo.com/471290558

 

Zobrazeno 61-87 z 87
Otváracie hodiny Slovenská pošta 1

Otváracie hodiny Slovenská pošta

Dátum: 23. 3. 2020

Prevádzka Slovenskej pošty bude od 23.03.2020 do odvolania otvorená v našej obci podľa nasledujúcich otváracích hodín:
Po, Št, Pi: 8.00 - 12.00
Ut: 8.00 - 11.00
Str: 12.00 - 16.00

Príhovor pána starostu k občanom

Dátum: 22. 3. 2020

Dobrý deň vážení spoluobčania - Dolnokrupania,
prihováral sa Vám dnes, v toto nedeľné popoludnie za účelom, že verím, že práve nedeľa je dňom kedy ste určite všetci vo svojich príbytkoch so svojimi blízkymi.
Prihováram sa Vám v tejto neľahkej situácii hlavne preto, že Vás chcem poprosiť o tak veľa krát skloňovanú zodpovednosť. Slovenská republika, tak ako celý svet, v týchto dňoch čelí epidémii, ktorú spôsobuje ochorenie Covid19.
Chcem poprosiť všetkých občanov o zodpovedný prístup k tejto situácii a apelujem na dodržiavanie všetkých nariadení a opatrení, ktoré boli do dnešného dňa vydané.
Prišla k nám jar a s ňou aj slnečné lúče. Slnko a čerstvý vzduch je pre nás v tomto období nevyhnutný a môže prispieť k našej lepšej kondícii. Väčšina z nás má to šťastie a disponuje záhradami a práve tie by sa mali na tento čas stať miestom, kde načerpáme slnečné lúče a čerstvý vzduch do našich pľúc. Ak niekto tú možnosť nemá a chce ísť na prechádzku, tak si treba uvedomiť, že tieto prechádzky by sa mali konať len v kruhu najbližšej rodiny zdieľajúcej spoločnú domácnosť a organizovať by sa mali len na odľahlých miestach, kde je riziko stretnutia a zhromaždovania sa ľudí minimálne.
Ďalšia moja prosba sa týka rodičov. Prosím apelujte na svoje deti, aby sa nestretávali v skupinách a tým nezvyšovali riziko roznesenia nákazy. Snažme sa im vysvetliť nebezpečnosť hromadného stretávania sa a fakt, že momentálne nemajú prázdniny, ale majú byť izolovaní v domácom prostredí. Pretože prechádzky v skupinách po dedine nie sú pubertálnym hrdinstvom, ale bezohľadným sebeckým hazardovaním so životmi iných.
Ďalej prosím všetkých občanov o nosenie ochranných pomôcok mimo vlastného príbytku. Najdôležitejšie sú rúška, rukavice a okuliare. K dnešnému dňu evidujeme, že všetky žiadosti, ktoré nám boli na obecný úrad o rúška nahlásené sú aj vybavené. Čiže mám zato, že každý z nás má možnosť chránenia sa rúškom. Rúška treba nosiť tak aby nám prekryli ústa aj nos. Treba si uvedomiť že akýmkoľvek popravením rúška si ho môžeme kontaminovať. Takže je potrebné, po nasadení rúška nedotýkať sa jeho povrchu a v prípade jeho popravenia využili bočné šnúrky alebo gumičky. Textilné rúško je potrebné po každom použití vydezinfikovať, najlepšie vyprať na vysokej teplote, vyvariť alebo prežehliť. Taktiež si chráňme svoje ruky, lebo tie sú nástrojom obdržania a následného roznášania vírusu. Používajme rukavice pri akomkoľvek opustení svojho domu. Ďalším ochranným prvkom sú okuliare, ktoré zabránia vírusu aby sa dostal na sliznicu oka.
Mojou najväčšou prosbou je aby si tieto slová zobrali k srdcu hlavne naši seniori, pretože sú najohrozenejšou skupinou. Ľahkovážne zmýšľanie a slová typu: vírus je iba v mestách alebo Ja mám tuhý koreň alebo Ja som očkovaný proti chrípke NIE SÚ NA MIESTE. Apelujem tým na ich rodinných príslušníkov, aby v najbližšej dobe realizovali návštevy seniorov iba v naozaj nevyhnutných prípadoch, alebo na pár týždňov komunikovali iba telefonicky. Naozaj ak si vážime svojich rodičov a starých rodičov, tak toto je úplne minimum čo pre nich môžeme spraviť. Treba im zabezpečiť základný servis, ako sú potraviny, lieky a iné nevyhnutné veci, ale samozrejme bezkontaktne.
Obecný úrad je pripravený na vyžiadanie tento servis zabezpečiť pre seniorov alebo chorých spoluobčanov, ktorí žijú sami a nemá im kto nakúpiť. Seniori sa môžu nahlásiť v pracovné dni na obecný úrad telefonicky 5577101 a 5577253. Takisto Vás prosím ak viete o niekom kto žije sám a nemá možnosť sa telefonicky nahlásiť, aby ste kontaktovali Obecný úrad. Ďalej žiadame občanov, ktorí ešte nemajú rúška, aby sa nahlasovali na uvedené telefónne čísla. Rúška nám šíjú naše dobrovoľníčky z obce a firma DKT, ktorým sa aj touto cestou chcem veľmi pekne poďakovať, pretože bez nich by bolo veľmi ťažké zaobstarať rúška. Po nahlásení budú rúška distribuované do poštových schránok.
Poslednú vec o ktorú Vás chcem v tomto pohnutom období poprosiť je aby sme si našu spoločnú domácu izoláciu neznepríjemňovali rôznymi negatívnymi prejavmi ako napríklad pálenie odpadu v záhradách, vynášanie odpadu po chotári, hlukom a podobne. Skúsme osloviť suseda ktorý nám vydymuje dvor slušne , pokorne, bez hnevu aby prestal, lebo možno ten sused to nerobí pretože že nás chce vydymiť, ale možno iba preto že si neuvedomuje že nás to obťažuje a ešte mu to nikto nepovedal. Takisto upozorňujem občanov, ktorý si myslia, že náš spoločný chotár je aj spoločným smetiskom, že v prípade zistenia pôvodcu vytvorenia čiernej skládky budú riešení išpekciou životného prostredia. Naozaj Vás prosím aby sme sa v tomto období k sebe správali ľudskejšie, milšie, a pokornejšie, aby nás toto obdobie viacej spájalo ako rozdeľovalo. Aby sa pre nás všetkých stalo prioritou naše zdravie a zdravie našich blízkych, aby sme odložili do ústrania všetky sváry, hnev a zlobu.
Ďakujem Vám za Vašu súdržnosť a spolupatričnosť. Momentálne sa naša uponáhľaná doba spomalila a tak sa zamyslime nadtým čo je v našich životoch naozaj dôležité.
Prajem Vám pevné zdravie a veľa optimizmu do ďalších dní,
Váš starosta

Nová ikona na našej webovej stránke 1

Nová ikona na našej webovej stránke slúžiaca na informovanie o víruse COVID-19

Dátum: 17. 3. 2020

Na našej obecnej webovej stránkev pravom dolnom rohu môžete nájsť vždy nové informácie týkajúce sa vírusu COVID-19. Stačí si rozkliknúť ikonu a vybrať si z možností.

Šitie rúšok pre všetkých občanov Dolnej Krupej

Dátum: 16. 3. 2020

Našli by sa medzi nami ľudia dobrej vôle a pomohli by nám s výrobou rúšok pre všetkých občanov Dolnej Krupej? Naše dobrovoľníčky už začali a časť by sme mali obdržať aj v spolupráci s firmou DKT Dolná Krupá.
Potrebujeme dva typy pomoci :
1. materiál na výrobu rúšok /bavlnený materiál, kuchynské utierky, plachty, gumičky a podobne/
2. šikovné ruky na výrobu rúšok,ktoré by pomohli so šitím rúšok pre obyvateľov.
Materiál by sme vedeli vyzdvihnúť u Vás doma a doručiť našim dobrovoľníčkam. Náklady na materiál by uhradila obec a všetci obyvatelia by dostali rúšky zdarma.Prosím píšte do správy, poprípade volajte 0944 012345.Vopred veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu a spolu to zvládneme!

Opatrenia súvisiace s vírusom COVID-19 prijaté dňa 15.3.2020

Dátum: 16. 3. 2020

Prijaté opatrenia na základe zasadnutia Krízového štábu obce Dolná Krupá:
V zmysle zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách § 10 písm. c), e) s účinnosťou od 16. 3. 2020 od 6:00 hod. boli prijaté tieto nariadenia týkajúce sa občanov obce, prevádzkovateľov potravinových obchodov v obci, prevádzok služieb a občanov prechádzajúcich cez obec.
Nariaďuje sa:

- je vyhlásený núdzový stav, treba sa správať zodpovedne a v čo najmenšej miere sa stretávať s ľuďmi, ak je to možné treba zotrvať v domácnostiach a nevychádzať, na verejnosť chodiť iba v neodkladných situáciách a samozrejme s použitím ochranných pomôcok,
-od 16. 3. 2020 až do odvolania budú v obci zatvorené všetky prevádzky služieb /bary, pivárne, pohostinstvá, kaderníctva, autoservisy, kvetinárstva, obchody s odevom, tipovacie kancelárie, prevádzky hromadného stravovania/. Otvorené môžu byť len obchody, v ktorých sa predávajú potraviny, mäso, drogéria a lekáreň a to podľa určeného rozsahu otváracích hodín,

- všetky osoby vstupujúce do predajných priestorov sú povinné mať na tvári ochranné rúško, alebo primeranú náhradu (šatka, šál a pod.), platí obmedzený počet kupujúcich v obchodoch,
- od 16. 3. 2020 až do odvolania je zakázané distribuovať reklamné letáky do schránok rodinných domov,
- od 16. 3. 2020 je zakázané odovzdávať nelegálnym podomovým zberačom odpadu akýkoľvek odpad /elektro odpad, autobatérie a podobne/,

- od 16. 3. 2020 až do odvolania je každý občan pohybujúci sa peši po obci povinný chrániť sa rúškom, alebo primeranou náhradou (šatka, šál a pod.),

- obecné zariadenia: Obecný úrad, materské centrum, kultúrne stredisko, športový areál, park, areál základnej školy, detské ihriská sú od 16. 3. 2020 až do odvolania zatvorené,

- na pohreboch je povolená účasť len najbližším príbuzným aj to s ochrannými pomôckami,
-pošta bude mať otvorené v pracovných dňoch od 7:30 do 12:00 a v stredu aj od 13:00 do 17:00.
- návšteva zdravotného strediska je odporúčaná iba v nevyhnutných prípadoch, ale samozrejme s ochrannými pomôckami,

Všetci občania s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Dolná Krupá, ktorí sa vrátia z dlhodobého pobytu v zahraničí sú povinní hlásiť svoj príchod na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave tel. č. 0905 903 053, e-mail: tt.epid@uvzsr.sk. Zároveň sú povinní dodržiavať 14-dňovú karanténu. Dodržiavanie povinnej karantény sa vzťahuje aj na osoby žijúci s nimi v jednej domácnosti.
Odporúčame občanom zvážiť vycestovanie do zahraničia za prácou a cestovanie do Bratislavy, ktorá je epicentrom výskytu koronavírusu a ochorenia COVID-19 na Slovensku.
Krízový štáb obce pripravuje ďalšie opatrenia, s ktorými budete oboznámení v najbližších dňoch.

Uzatvorenie areálu kaštieľa v Dolnej Krupej 1

Uzatvorenie areálu kaštieľa v Dolnej Krupej

Dátum: 14. 3. 2020

S okamžitou platnosťou bude areál Kaštieľa Dolná Krupá pre verejnosť zatvorený do 23.3.2020 vrátane. Slovenské národné múzeum vyhlásilo mimoriadnu situáciu.
Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory. Zároveň sa zavádza povinná 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Na územie SR sa dostanú len obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne platný cestovný pas. Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1659 eur. Ministerstvo vnútra SR v prípade potreby zabezpečí na karanténu priestory.
Správajme sa zodpovedne.

Správca kaštieľa.

Pomoc pri nákupoch pre seniorov odkázaných samych na seba od dobrovoľníkov

Dátum: 13. 3. 2020

Obecný úrad oznamuje seniorom, ktorí sú odkázaní sami na seba a sú najohrozenejšou skupinou, aby sa nahlásili dnes na Obecnom úrade do 15.00 hod na telefónnom čísle 5577101 alebo 5577253 so záujmom na donášku nákupov našimi dobrovoľníkmi. Zároveň žiadame občanov, aby volali s predpripraveným zoznamom potravín.

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR prijaté dňa 12.3.2020  v súvislosti s ochorením COVID-19 3

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR prijaté dňa 12.3.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19

Dátum: 13. 3. 2020

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR prijaté dňa 12.3.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19

Mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky  1

Mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky

Dátum: 12. 3. 2020

Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. Stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobených korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vyhlasuje dňom 12. marca 2020 od 6.00 hod mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky počas ktorej sa:

► až do odvolania zakazuje organizácia spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v pôsobnosti obce,
► zakazuje právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom na území obce organizovať hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia COVID - 19
► nariaďuje občanom, aby dodržiavali preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR, a to:
• umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
• očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami
• zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
• vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
• dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
• zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí
• v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
• nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením
► občania, ktorí navštívili zahraničie v ohrozených oblastiach, musia byť v 14 dňovej karanténe a musia podstúpiť testy na ochorenie COVID - 19
► od 11. do 13. marca 2020 bude zatvorený Obecný úrad a Základná škola s materskou školou v Dolnej Krupej. O ďalšom postupe budete informovaní
►z poverenia KBS sú od 10. do 23. marca odvolané všetky verejné bohoslužby, veriacim sa odporúča sledovať televízne a rozhlasové prenosy bohoslužieb

ŽIADAME OBČANOV, ABY SA SPRÁVALI ZODPOVEDNE A REŠPEKTOVALI UVEDENÉ POKYNY

Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID - 19 1

Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID - 19

Dátum: 10. 3. 2020

V zmysle záverov a odporúčaní zasadnutia ústredného krízového štábu zo dňa 9. marca 2020, prijala Obec Dolná Krupá nasledovné opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID - 19:

• s účinnosťou od 9. marca 2020 až do odvolania zakazuje organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v pôsobnosti obce,
• odporúča právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia COVID - 19
• žiadame občanov, aby dodržiavali preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené na internetovej stránke
• oznamuje občanom, že v prípade návštevy zahraničia v ohrozených oblastiach, musia byť v 14 dňovej karanténe a musia podstúpiť testy na ochorenie COVID - 19
• od 11. do 13. marca 2020 bude zatvorený Obecný úrad a Základná škola s materskou školou v Dolnej Krupej

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&fbclid=IwAR2gyAYm1AU0ETCJkcO9wuizK6J3Ui2oRVWmoKE7YcsO08druDvMcIKDdGQ

Preventívne opatrenia

Dátum: 4. 3. 2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave informuje o preventívnych opatreniach v súvislosti s koronavírusom

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky pre našu obec 1

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky pre našu obec

Dátum: 2. 3. 2020

Dňa 29.02.2020 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V našej obci bolo voliť rekordných 1402 voličov, čo predstavuje 69,96% účasť.
Výsledky pre našu obec:

Stretnutie starostu s občanmi

Dátum: 2. 3. 2020

Vážení spoluobčania starosta obce Dolná Krupá Vás pozýva dňa 6. marca 2020 o 17:00 do zasadačky Obecného úradu na stretnutie a diskusiu ohľadne úpravy územného plánu a dôležitých otázok v rámci rozvoja obce. Každý kto má otázky a návrhy ohľadne zmeny územného plánu je vítaný. Takisto sú vítané riešenia a nápady na zlepšenie života v našej obci vo všetkých sférach. Tešíme sa na Vašu účasť.

Medové týždne v Medolandii

Dátum: 10. 2. 2020

Vážení občania,

Medinárstvo Apimed vás od 11. do 23. februára pozýva na Medové týždne v Medolandii.
V reštaurácii Mária Henrieta budú pripravovať špeciálne Valentínske menu a v dňoch 14. a 15. februára si budete môcť okrem dobrého jedla vychutnať aj romantické tóny pri hudbe v podaní členov skupín Lily Veil a Gemini.
Počas medových týždňov môžete absolvovať aj prehliadku Medolandie. V salóniku ružovej grófky si vychutnáte ružovú medovinu Mária Henrieta a vypočujete si príbeh nenaplnenej lásky ženy, ktorej meno medovina nesie.
Nezabudli sme ani na degustácie. Ako bonus budete môcť sledovať prípravu exkluzívneho nápoja „Horiaca medovina“.
Viac informácií vám radi poskytnú telefonicky alebo ich získate na webovej stránke Medolandie.

Odpady

Dátum: 23. 1. 2020

Obecný úrad upozorňuje občanov, že je prísny zákaz vyvážania akéhokoľvek odpadu na čierne skládky. Za čiernu skládku sa považuje aj akýkoľvek odpad, ktorý bude zhromažďovaný mimo smetné nádoby. Čiže televízor položený vedľa nádoby na plast je čierna skládka, takisto ako polystyrén umiestnený vedľa nádoby na papier a podobne. Stojiská na separovaný odpad a najproblematickejšie miesta v katastri obce sú monitorované fotopascami a všetky priestupky budú riešené Inšpekciou životného prostredia. Zároveň žiadame občanov, aby do nádob na separovaný odpad vhadzovali iba odpad na ktorý je nádoba určená. Žltá nádoba je určená na plast, modrá na papier (rozložené kartónové krabice), zelená na sklo a na cintoríne sú umiestnené kompostéry, do ktorých patrí iba BIO odpad z cintorína a nie umelé kvety, kahance, plasty a podobne. Domáci bio odpad patrí do kompostérov, ktoré boli vydávané do domácností na Obecnom úrade. V prípade ak ste ešte kompostér neobdržali a máte záujem, tak sa prihláste na Obecný úrad. Haluzovinu je možné vyvážať ku kultúrnemu stredisku, staré oblečenie je možné vhadzovať do kontajnerov na to určených. Oleje, elektroodpad, kovový odpad a veľkorozmerný nábytok je možné odovzdať na Obecný úrad po dohode s pracovníkmi Obecného úradu. Staré pneumatiky sú povinní Vám zobrať v každom servise, kde prezúvajú vaše auto. Koncom tohto mesiaca bude k Obecnému úradu pridaný kontajner určený na drobný elektroodpad. Zároveň žiadame občanov, aby nepodporovali podomových zberačov odpadu, pretože veľká časť z odovzdaného odpadu končí na čiernych skládkach. Takýto odpad môžete takisto odovzdať po dohode za Obecný úrad. Týmto vyzývame všetkých občanov o šetrenie nášho spoločného životného prostredia a takisto, ak sú svedkami vytvárania čiernych skládok alebo nelegálneho výrubu stromov, aby túto skutočnosť oznámili na Polícii alebo na Obecnom úrade. Vážme si životné prostredie v ktorom žijeme a v ktorom budú žiť aj naše deti.

Úľavy na dani zo stavieb a bytov na rok 2020

Dátum: 10. 1. 2020

Daň zo stavieb a bytov sa znižuje o:
a) 75 % z daňovej povinnosti zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, daň sa nezníži ak v evidencii trvalého pobytu je na danej adrese okrem dôchodcu evidovaná ďalšia mladšia osoba.
b) 75 % z daňovej povinnosti zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-S, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, daň sa nezníži ak v evidencii trvalého pobytu je na danej adrese okrem dôchodcu evidovaná ďalšia osoba, ktorá nie je držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP-S
c) 75 % z daňovej povinnosti zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, daň sa nezníži ak v evidencii trvalého pobytu je na danej adrese okrem občana v hmotnej núdzi evidovaná ďalšia osoba, ktorá sa hmotnej núdzi nenachádza Daňovníci, ktorým patrí zníženie dane podľa ods. 2 musia mať trvalý pobyt na území obce Dolná Krupá a sú povinní predložiť hodnoverný doklad, preukazujúci dôvod zníženia dane (napr. potvrdenie o výške príjmov všetkých členov žijúcich v spoločnej domácnosti, preukaz ZŤP a ZŤPS, občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu, rozhodnutie o bezvládnosti) V prípade, ak dôjde u daňovníka (žiadateľa na zníženie dane) k súbehu dvoch resp. troch možných úľav – zníženia dane, bude sa aplikovať len jedna úľava – zníženie.
Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
O úľavu treba požiadať do konca januára 2020.

Daň z nehnuteľnosti na rok 2020 - daňové priznanie

Dátum: 10. 1. 2020

Do konca januára si musia podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020 tí daňovníci, ktorí v roku 2019 kúpili rodinný dom, záhradu alebo stavebný pozemok,
ktorým bolo vydané stavebné povolenie a ktorí skolaudovali svoj rodinný dom.
Čiastkové daňové priznanie si musia podať tí
občania , u ktorých nastala zmena vo výmere domu, dvora, záhrady alebo v roku 2019 pristavili drobnú stavbu, garáž, skleník a pod.
informácie na : dane@dolnakrupa.sk, 0335577101

#

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného zberu 2020

Dátum: 9. 1. 2020

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného zberu 2020

Lekáreň otvorená

Dátum: 30. 12. 2019

Prevádzkovateľ lekárne v Dolnej Krupej firma Pharmco s.r.o.  oznamuje občanom, že lekáreň v Dolnej Krupej bude dňom 2. januára 2020 otvorená. Otváracie hodiny  budú:  pondelok až piatok  od 7.00 do 15.00 hod. Telefónne číslo na lekáreň je 033/5583300. 

#

Krásne Vianoce a úspešný Nový rok 2020

Dátum: 23. 12. 2019

Krásne Vianoce a úspešný Nový rok 2020

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020

Dátum: 13. 12. 2019

Vývoz odpadu na rok 2020 harmonogram

Pošta - zmena úradných hodín

Dátum: 15. 11. 2019

Pošta v našej obci bude na budúci týždeň otvorená nasledovne:
pondelok 13-00 - 15.00 hod, utorok 7.30 - 12.00 hod., streda 13.00 - 17.00 hod, štvrtok 13.00 - 15.00 hod. a v piatok 13.00-15.00 hod.,

Aplikácia obce

Dátum: 1. 10. 2019

Vážení spoluobčania,
pre lepšiu informovanosť sme pre Vás vytvorili bezplatnú aplikáciu našej obce, z ktorej môžete dostávať hlásenia o nových oznamoch.
Aplikácia vám prináša prehľad aktualít z webu našej obce, upozorní vás na novo vložené správy, dozviete sa včas o organizovaných akciách, môžete si pozrieť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.
Aplikáciu si môžete stiahnuť na nasledovných webových linkoch:
Pre Android https://play.google.com/store/apps/details…
Pre iOS https://apps.apple.com/…/v-obraze-vim-co-se-d…/id1128876118…

Verejná vyhláška

Dátum: 12. 9. 2019

Výzva/oznámenie o vstupe - pre vlastníkov nehnuteľností v obci Dolná Krupá od spoločnosti Zelená Dolina s.r.o., z dôvodu orezu drevín pod NN vedením.

Rozčlenenie obce 1

Rozčlenenie obce

Dátum: 10. 9. 2019

Chceli by sme Vám predstaviť nové rozčlenenie obce na jednotlivé časti, ktoré bude slúžiť na podávanie podnetov, otázok a pripomienok občanov k životu a rozvoju obce. Svoje nápady a otázky smerujte k poslancom zodpovedným za tú časť (ulicu) obce, v ktorej bývate.

• Mgr. Juraj Anetta (fialová)
PODHÁJSKA ULICA (Od hoštákov po č. 226)
Telefón: 0908 411 471
E-mail: juraj.anetta3@gmail.com


• Mgr. Juraj Drozda (bledomodrá)
TRNAVSKÁ ULICA, NÁMESTIE SV. VENDELÍNA, J. DOPJERU a M. H. CHOTEKOVEJ
Telefón: 0914 103 069
E-mail: juraj.drozda@gmail.com


• Mgr. Marek Horváth (žltá)
ČASŤ HLAVNEJ ULICE (od Horného konca po Hornú ulicu)
Telefón: 0903 463 692
E-mail: marek.horvath69@gmail.com

• PhDr. Monika Korchová (čierna)
PODHÁJSKA ULICA A NA DOLINE (od č. 226 po koniec na Doline)
Telefón: 0908 770 350
E-mail: moni.k@centrum.sk

• Ing. Teofil Mihalovič (červená)
NOVÁ, KRÁTKA a DRUŽSTEVNÁ ULICA
Telefón: 0907 843 876
E-mail: teomihalovic@gmail.com• Mgr. Nikola Novotová (tmavomodrá)
POTÔČKY, RYBNÍČKY
Telefón: 0904 284 345
E-mail: nika.novotova@gmail.com

• Daniel Sucháň (oranžová)
HOŠTÁKY, časť HLAVNEJ ULICE (od cukrárne po odbočku na Potočnú), POTOČNÁ a DOLNÝ CHRÍB
Telefón: 0915 187 230
E-mail: suchandanyel@gmail.com

• Ing. Michal Žák (ružová)
ŠKOLSKÁ, J. BRUNSVIKA a HORNÝ CHRÍB
Telefón: 0948 018 110
E-mail: michal.zakmen@gmail.com

• Mgr. Stanislav Petráš (zelená)
Časť Hlavnej ulice (od Hornej ulice po cukráreň)
Telefón: 0907 636 593
E-mail: 3dnystano@gmail.com

Odber rozhlasových oznamov 1

Odber rozhlasových oznamov

Dátum: 5. 9. 2019

Obecný úrad v Dolnej Krupej oznamuje občanom, že sa môžu prihlásiť na odber rozhlasových oznamov cez SMS správy, a to buď osobne na Obecnom úrade alebo na tel. čísle 033 55 77 101.

Komunitný plán 2018 – 2023

Dátum: 14. 6. 2018

Vážení občania,
na tomto mieste môžete nájsť Komunitný plán sociálnych služieb obce na roky 2018 – 2023. Plán je možné si elektronicky stiahnuť a do 27.6.2018 do 15:00 je možné ho aj písomne pripomienkovať.

Zobrazeno 61-87 z 87

Aktuálne počasie

dnes, sobota 16. 1. 2021
oblačno -3 °C -5 °C
nedeľa 17. 1. slabé sneženie -4/-8 °C
pondelok 18. 1. slabé sneženie -3/-9 °C
utorok 19. 1. sneženie 0/-4 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

7 divov Dolnej Krupej