Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

   „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

  - v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

 - v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

 „b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

  Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

  - v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

 - v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

 - v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

 „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

 - v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

 - Čl. 98 odsek 2 znie:

 „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?"

Špeciálny spôsob hlasovania

Špeciálny spôsob hlasovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,31 kB
Vložené: 16. 1. 2023

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,16 kB
Vložené: 9. 12. 2022

žiadosť o voľbu poštou - referendum 2023

žiadosť o voľbu poštou - referendum 2023.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,47 kB
Vložené: 14. 11. 2022

Určenie zapisovateľov pre referendum, emailová adresa pre doručovanie oznámení o delegovaní člena do komisii a pre žiadosť o voľbu poštou

Určenie zapisovateľov pre referendum, adresa pre doručenie informácii o delegovaní člena a adresa pre doručenie žiadosti pre voľbu poštou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,13 kB
Vložené: 14. 11. 2022

Určenie volebných okrskov a umiestnenie volebných miestností

Určenie volebných okrskov a umiestnenie volebných miestností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,6 kB
Vložené: 10. 11. 2022

Informácia o práve hlasovať v referende

Právo voliť a byť volený.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,51 kB
Vložené: 10. 11. 2022

Vyhlásenie referenda

Vyhlásenie referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,06 kB
Vložené: 10. 11. 2022

7 divov Dolnej Krupej