Obec Dolná Krupá
Dolná Krupá

Ako vybaviť

Získavanie údajov – list vlastníctva, snímka z katastrálnej mapy, výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra od 1.1.2019

 

Podľa ustanovenia § 1 ods. 1) zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. zákon proti byrokracii), je

obec ako orgán verejnej moci pri svojej úradnej činnosti povinná a oprávnená získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje a výpisy, okrem údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú za skutočnosti všeobecne známe; tieto údaje a výpisy sú použiteľné na právne účely.

Predmetný zákon :

  • Od 1.1.2019 odstraňuje povinnosť žiadať prílohy výpisov z obchodného a živnostenského registra a katastra nehnuteľností a registra trestov k žiadostiam v rôznych konaniach ako sú stavebné konanie, správne konanie, banská činnosť, pozemkové úpravy, živnostenské konanie, konanie o štátnom občianstve, prihlasovanie k trvalému/prechodnému pobytu, správa daní a poplatkov a pod.
  • Od 1.1.2019  zavádza povinnosť žiadať údaje potrebné pre vyžiadanie týchto príloh za občana a podnikateľa
  • Od 1.1.2019 zavádza povinnosť overiť si skutočnosti ako bezúhonnosť vlastníctvo, či stav podnikateľa v existujúcich informačných systémoch štátnej správy za občana a podnikateľa.

Na základe uvedeného platí, že štátny občan Slovenskej republiky, občan členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nie sú povinní dokladovať orgánom verejnej moci vyššie spomenuté údaje v listinnej podobe.

Zamestnanec verejnej správy v tomto prípade Obec Dolná Krupá, nesmie  za účelom vybavenia vyššie uvedených konaní, žiadať od občanov, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov predložiť doklad o vlastníctve, o osobnom statuse... ale musí si ich zabezpečiť prostredníctvom portálu DCOM.

OSTATNÉ TLAČIVÁ

Označovanie domov číslami

informacia_k_oznaceniu_domu_cislami.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 171 kB

Informácia k súpisným číslam

informacia_k_supisnym_cislam.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 170 kB
Zobrazeno 21-22 z 22

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
1
18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Mobilná aplikácia

V-obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

7 divov Dolnej Krupej